Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Napísali sme v Nota bene - 7 dôvodov prečo potrebujeme Národnú stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku

[31. 07. 2017]

Celý nezamknutý článok tu. ...

Pripravujeme pripomienky k zákonu o zdravotnom poistení, ktorý v súčasnosti bráni ľuďom bez domova v prístupe k zdravotnej starostlivosti

[19. 08. 2016]

Do 30.8.2016 je otvorené medzirezortné pripomienkové konanie k zmenám a doplneniam v zákonoch o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: LP/2016/827 : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/827.
...

Pripomienkujeme legislatívnu úpravu osobného bankrotu - aktuálne otvorený pripomienkovací proces do 21.7.2016

[17. 06. 2016]

V súčasnosti sa na Ministerstve spravodlivosti pripravuje úprava legislatívneho návrhu tzv. osobného bankrotu. Náš kolega Ivan sa podieľal na príprave pripomienok, aby návrh zohľadnil potreby ľudí bez domova, a vypracoval základné odporúčania, aby ľudia bez domova mali ...

Pripravili sme pre primátora Bratislavy 7 dôvodov prečo potrebujeme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku - aktivita otvorená

[17. 06. 2016]

Snaha o systematické zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni je dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia Proti prúdu, vydavateľa Nota bene. V súčasnosti iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva, pripravujeme podkladové dokumenty a štúdie a ...

Pripomienkovali sme Národný program terénnej sociálnej práce v SR - aktivita ukončená

[17. 05. 2016]

S Implementačnou agentúrou spadajúcou pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spolupracujeme pri nastavení výzvy na terénnu prácu s ľuďmi bez domova. Prvýkrát v histórii budú služby pre ľudí bez domova podporené v rámci Národného programu terénnej práce vo veľkých mestách po celom ...

Pripravujeme odborné materiály - štúdie ako podkladové materiály k príprave Národnej stratégie - aktivita otvorená

[22. 01. 2016]

V spolupráci s expertmi pripravujeme úvodné odborné materiály, ktoré mapujú aktuálny stav a vytyčujú hlavné problematické body systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku.  Hmotné zabezpečenie ľudí bez domova. Analýza existujúcich právnych inštitútov. Právna ochrana ľudí bez domova ...

Inicujeme prípravu návrhu Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva a stretnutia pracovných skupín - aktivita otvorená

[17. 12. 2015]

Od roku 2014 iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku.  Od júna 2015 organizujeme stretnutia pracovných skupín, kde sme pozvali ďalšie mimovládne organizácie z celého Slovenska, proces je naďalej otvorený.  4.6. 2015 ...

Zorganizovali sme 7. ročník medzinárodnej konferencie Ľudia bez domova 2016 - Práca - cesta z bezdomovectva? - aktivita ukončená

[17. 12. 2015]

Pri riešení problematiky práce s ľuďmi bez domova sme pokračovali aj v rokoch 2014 a 2015 v niekoľkoročnej vytvorenej spolupráci, diskusii a prenosu know how medzi organizáciami a vzdelávaním kompetentných orgánov v rámci komplexného systému práce s ľuďmi bez domova. Od roku 2007 organizujeme ...

Pripomienkovali sme Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - aktivita ukončená

[15. 12. 2015]

Pripomienka podaná cez portál 22.5.2015 o 22:32 hod.    NÁZOV: Pripomienka k návrhu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - pripomienky 7 organizácií za systémové riešenie bezdomovectva Pripomienku v medzirezortnom pripomienkovom ...

V hlavnom meste žije podľa odhadov až 5-tisíc ľudí bez domova. U väčšiny z nich nespoznáte, že nemajú kam ísť

[25. 11. 2015]

V Bratislave žije podľa odhadov 4-tisíc až 5-tisíc ľudí bez domova. Z uvedeného počtu je tých, ktorých ľudia spoznávajú podľa neupraveného vzhľadu či špinavého oblečenia, asi 20 percent. Na väčšine, presnejšie 80 percentách týchto ľudí, však nie je možné spoznať, že nemajú domov.

1  2  3  4  5  6  »

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics