Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

ZMENA ZÁKONA POMÔŽE CESTUJÚCIM

[23. 07. 2015]

Cestovanie vlakmi zadarmo prinieslo aj viac bezdomovcov na Hlavnej stanici. Od novembra tohto roku už cestujúci pravdepodobne nebudú musieť na bratislavskej hlavnej stanici trpieť prítomnosť bezdomovcov.

Umožní to novela zákona o dráhach, ktorá bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Prebývaniubezdomovcov vo vestibuloch železničných staníc s najväčšou pravdepodobnosťou odzvonilo. Železnice SR pripomienkovali novelu zákona o dráhach a navrhli, aby prevádzkovateľ dráhy mohol vykázať alebo vyviesť osobu, ktorá svojím konaním porušuje zákon, poškodzuje majetok, znečisťuje priestory alebo obťažuje iné osoby svojím špinavým odevom či zápachom.

Obťažujú cestujúcich

V Bratislave žije odhadom 3 500 až 4 000 ľudí bez domova. Na staniciach sa denne pohybuje približne 70 bezdomovcov. Niektorí sa sem chodia len zohriať, iní však obťažujú cestujúcich a žobrú. Doposiaľ totiž platilo, že osoby, ktoré sa zdržiavali vo vestibule alebo okolo železničnej stanice, nemuseli mať platný cestovný lístok na vlak a ich pobyt vo vestibule nebol časovo obmedzený. "Ak bezdomovcov nepristihneme pri priestupku, nie je možné ich vykázať z haly. Ak by však k tomu došlo, aj tak nemajú peniaze na zaplatenie pokuty," vysvetľujú železnice.

Zmena zákona

Ku koncu tohto roka by sa však situácia mala zmeniť. Novelu zákona o dráhach z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR železnice pripomienkovali a navrhli paragraf v znení: "Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vykázať alebo vyviesť z obvodu dráhy osobu, ktorá svojím konaním porušuje zákon, poškodzuje majetok, znečisťuje priestory v obvode dráhy, obťažuje iné osoby mimoriadne znečisteným odevom alebo im môže byť z iných dôvodov na ťarchu, správa sa agresívne voči zamestnancom a ostatným osobám alebo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy." Podľa Martina Kóňu, hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bolo navrhované znenie akceptované. "Ustanovenie je súčasťou novely," potvrdil hovorca. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dráhach, bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády SR v apríli, v súčasnosti je predložený na rokovanie vlády SR. "Účinnosť novely predpokladáme, vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces, od 1. novembra 2015," dodal hovorca.

ZMENA ZÁKONA POMÔŽE CESTUJÚCIM
Autor: zs
Zaradenie: SPEKTRUM
Strana: 5
Datum: 2015-07-23
Zdroj: Naše novinky Bratislava I
Nadpis: ZMENA ZÁKONA POMÔŽE CESTUJÚCIM
Text:

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics