Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Sociálny byt a miesto pre bezdomovcov v sninskej bytovke nebudú

[24. 09. 2015]

Nocľaháreň pre bezdomovcov a nateraz ani sociálny byt pre ľudí v núdzi v bytovke na Palárikovej ulici v Snine nebudú. Mestskí poslanci súhlasili s predkladateľom návrhu, ktorý materiál z rokovania mestského zastupiteľstva stiahol. Predseda Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) Jozef Naščák v interpeláciách občanov tlmočil názor obyvateľov bytovky. Viceprimátor Jozef Homza (KDH) zdôraznil, že mesto bude hľadať iné alternatívne riešenia, ako sa postarať o bezdomovcov pred blížiacou sa zimou.

SNINA. Miestna samospráva pôvodne zamýšľala zriadiť v bytovke na Palárikovej 1603 na okraji mesta nocľaháreň prebezdomovcov. V dome vlastní 13 bytov a nebytový priestor na prízemí.

So súkromnými vlastníkmi ďalších 67 bytov sa o zámere nerozprával nik. To ich pobúrilo a vystrašilo. Obava o zdravie a bezpečnosť ich prinútila zmobilizovať sa. Do karát im nahrala aj medializácia prípadu.

Na minuloštvrtkové rokovanie poslancov bol pripravený materiál na schválenie už "iba" vnútorného ubytovacieho poriadku pre sociálny byt pre ľudí v núdzi.

Predkladal ho primátor Štefan Milovčík (nez.), ktorý pre chorobu absentoval a rokovanie viedol jeho zástupca Jozef Homza.

Iba dočasné riešenie

V materiáli jeho spracovateľka Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny na mestskom úrade, uviedla, že prevádzkovanie nocľahárne je podmienené registráciou v registri poskytovateľov sociálnych služieb na Prešovskom samosprávnom kraji.

"Mesto Snina má voľné priestory na Palárikovej ulici 1603, ktoré nezasahujú do bytových priestorov bytového domu, do objektu je samostatný vchod zvonku. Problém zriadenia zaregistrovanej nocľahárne v týchto priestoroch je skutočnosť, že je tam k dispozícii iba umývadlo a toaleta, pričom v nich chýba potrebné hygienické zariadenie sprcha," uviedla.

Tento priestor nemôže slúžiť ako registrovaná nocľaháreň, ale iba ako dočasné riešenie ubytovania ľudí bez prístrešia a bude sa poskytovať bezplatne.

"Aj naďalej sa budeme zaoberať riešením situácie, sledovať projektové výzvy na vybudovanie komunitného centra, ktoré bude zahŕňať nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňu, tak ako je to naplánované v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Snina na roky 2015 – 2025," doplnila Makajová.

Nikto sa ich na nič nepýtal

Hoci poslanci hneď v úvode súhlasili so stiahnutím tohto bodu z rokovania, predseda SVB Jozef Naščák v interpeláciách občanov požiadal o slovo.

Informoval, že v bytovke nikto o pripravovanej aktivite mesta nevedel, nikto ich o ničom neinformoval a nikto sa nepýtal na ich názor. Zdôraznil, že obyvatelia bytovky mali záujem o kúpu nebytového priestoru, ktorý sa pôvodne využíval pre potreby mestskej polície. Vraj ho budú potrebovať terénne sociálne pracovníčky.

Keďže stále ostával prázdny, v roku 2013 opätovne požiadali o jeho kúpu. Žiadosť podľa Naščáka ostala bez odpovede, údajne treba priestor opraviť a vypracovať znalecký posudok.

Predseda spoločenstva vytkol mestu, že nedodržalo prísľub neubytovávať v bytovke neprispôsobivých občanov. Vyjadril obavy o zdravie a bezpečnosť obyvateľov bytovky, keďže bezdomovci sa ťažko prispôsobujú poriadku a nariadeniam a čas na využívanie sociálneho bytu nie je časovo ohraničený.

Žiadal, aby sa nesúhlasné stanovisko obyvateľov bytovky so zriadením sociálneho bytu založilo do oficiálnych materiálov a zvolalo sa zhromaždenie členov SVB vrátane zástupcov mesta. "Ak nenájdeme spoločnú reč, budeme nútení podniknúť právne kroky," povedal.

Komisia nesúhlasí

Poslankyňa Mária Todáková (KDH) tlmočila názor komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej pri MsZ, ktorej predsedá. Tá podľa jej vyjadrenia dala záporné stanovisko a nepáčila sa jej skutočnosť, že návrh na uznesenie dostala v deň svojho zasadnutia a celá záležitosť nebola s komisiou dostatočne "odkomunikovaná".

Jana Makajová dôrazne poprela, že by sa niečo zámerne skrývalo. Toto riešenie označila len za dočasné na prechodné obdobie.

Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb, zdôraznil, že neprispôsobivých do bytovky neubytúvajú a z jedného stretnutia so žiadateľom o byt ťažko zistiť, či s ním ako nájomníkom budú v budúcnosti problémy.

Viceprimátor Jozef Homza zdôraznil, že mesto bude hľadať iné alternatívne riešenie.

Sociálny byt a miesto pre bezdomovcov v sninskej bytovke nebudú
Autor: Jana Otriová
Zaradenie: Spravodajstvo
Strana:
Datum: 2015-09-24
Zdroj: korzar.sme.sk
Nadpis: Sociálny byt a miesto pre bezdomovcov v sninskej bytovke nebudú
Text:

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics