Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Zorganizovali sme 7. ročník medzinárodnej konferencie Ľudia bez domova 2016 - Práca - cesta z bezdomovectva? - aktivita ukončená

[17. 12. 2015]

Pri riešení problematiky práce s ľuďmi bez domova sme pokračovali aj v rokoch 2014 a 2015 v niekoľkoročnej vytvorenej spolupráci, diskusii a prenosu know how medzi organizáciami a vzdelávaním kompetentných orgánov v rámci komplexného systému práce s ľuďmi bez domova.

Od roku 2007 organizujeme odbornú konferenciu Ľudia bez domova. Konferencia ako jediná svojho druhu na Slovensku prináša príklady dobrej praxe v oblasti riešenia bezdomovectva v zahraničí a na Slovensku a poskytuje potrebný priestor na výmenu skúseností a diskusiu nielen na úrovni organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, ale aj na úrovni zástupcov ministerstiev a akademickej obce.

V dňoch 26. a 27. mája 2015 sme v hoteli Junior Jasná zorganizovali 7. ročník medzinárodnej konferencie "Ľudia bez domova 2015" s názvom " Práca - cesta z bezdomovectva? ".

Získali sme a sprostredkovali nové poznatky a informácie zo Slovenska, Čiech, Veľkej Británie a Nórska na témy zamestnávania, oddlžovania a bývania ľudí bez domova a predstavili koncept Národnej stratégie (viď bod nižšie). Ďalšie informácie a prezentácie v pdf nájdete tu.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics