Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Hľadáme novú kolegyňu / kolegu do tímu “zapálených” pre prácu s predajcami Nota bene v Bratislave. Nájdete nás aj na Profesia days 2018!

[22. 02. 2018]

Staň sa súčasťou projektu Nota bene občianskeho združenia Proti prúdu, ktorý už 17 rokov pomáha zapojeným ľuďom bez domova ukončiť svoje pouličné bezdomovectvo. 

Stretni sa s nami v dňoch 28.2.-1.3.2018 v stánku Proti prúdu / Nota bene v Zóne bez hraníc na Profesia days 2018 v Incehba Expo Bratislava.

Životopis a motivačný list zašlite prosím emailom na pohovory(zavinac)notabene.sk do 8.3.2018.


NÁPLŇ PRÁCE

Organizovanie opatrení s cieľom sociálneho začlenenia ľudí bez domova:

 • aktívna podpora predajcov Nota bene na výdajni časopisu a predajných miestach pri zabezpečení živobytia cez predaj časopisu:
  • registrácia ľudí bez domova do projektu
  • vedenie rozhovorov reflektujúcich stav, nastavenie a požiadavky klienta pri kontakte s ním
  • práca s pravidlami (udelenie napr. stopky v predaji) v krízových situáciách klienta a dodržiavanie etiky projektu
  • rozvoj soft a hard skills u predajcov Nota bene ako napr. práca s motiváciou, práca s pravidlami, rozvoj pracovných a komunikačných zručností, hospodárenie s financiami a časom, práca na počítači a s mobilným telefónom
  • budovanie vhodného sociálneho zázemia pre klienta na predajnom mieste - práca s komunitou na predajnom mieste, mediácia konfliktov napr. medzi predajcami alebo verejnosťou a predajcom
 • administrácia súčasných a vyhľadávanie nových predajných miest s ohľadom na potreby a možnosti klientov
 • organizovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre predajcov
 • čiastočná účasť na zabezpečení prevádzky celoslovenského projektu Nota bene (napr. mapovanie potrieb predajcov pre účel nových príloh / produktov, zabezpečovanie mesačných objednávok z partnerských organizácií v 18 mestách SR, administrácia skladu časopisov a príloh)

Ostatná činnosť:

 • vedenie administratívy - výkazy intervencií u klienta vrátane kvalitatívneho vyhodnocovania a vyhodnocovania efektivity, vedenie dochádzky
 • účasť na vlastnej supervízii a poradách
 • súčinnosť s ostatnými pracovníkmi v iných projektov združenia Proti prúdu v záujme služby klientom (Nosiči batožín, Advokácia a systémové zmeny a pripravovaný projekt Bývania pre ľudí bez domova v bytoch na princípe Housing first)

ČO OČAKÁVAME

Hľadáme pracovníčku / pracovníka, ktorý chce do projektu Nota bene vniesť niečo "zo seba" a rozvíjať ho s ohľadom na charakter projektu (sociálne podnikanie / podnik sociálnej ekonomiky).

Hľadáme človeka, ktorý je proaktívny, schopný samostatnej práce a vlastnej sebareflexie a ktorý vďaka svojim dobre rozvinutým sociálnym zručnostiam dokáže empaticky pracovať s klientmi a narábať s hranicami, pravidlami a pod.

Očakávame od novej kolegyni / kolegu schopnosť prijímať zmeny i podieľať sa na nich, zároveň požadujeme stabilitu a zodpovednosť v prevedení rutinných úloh, ktoré sú pre realizáciu projektu nevyhnutné (napr. práca s databázou klientov a finančnou hotovosťou, administrácia úschov či viest pre predajcov, atď...).

Výhodou je vodičský preukaz skupiny B pre prácu v teréne v rámci mesta Bratislava.

V rámci výberového konania strávi uchádzačka / uchádzač  1 deň na výdajni časopisu pri práci s predajcami Nota bene.


KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY

Nehľadáme človeka iba so vzdelaním v sociálnej práci. Hľadáme vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý dokáže uplatniť svoj vyštudovaný obor a skúsenosti v záujme potrieb ľudí bez domova a vízie organizácie.


ČO PONÚKAME

 • úväzok: trvalý pracovný pomer
 • miesto výkonu práce: priestory OZ Proti prúdu na Karpatskej 10 v Bratislave a v teréne na území hlavného mesta
 • plat: 930 Eur v hrubom
 • termín nástupu: otvorený, po vzájomnej dohode
 • zaškolenie kolegami v 5 člennom tíme, vzájomná podpora a zdieľanie skúseností
 • rozvoj v tematike práce s ľuďmi bez domova absolvovaním individuálneho alebo skupinového vzdelávania, supervízie, účasťou na konferenciách alebo stáže v zahraničí (iný pouličný časopis)
 • z dlhodobého hľadiska príležitosť osobného a profesného rozvoja presunom medzi jednotlivými projektami združenia (zamestnávanie a oddlžovanie v projekte Nosiči Batožín, projekt Advokácia - zapájanie ľudí bez domova do obhajoby svojich práv, a pripravovaný projekt Bývania - práca s ľuďmi bez domova v bytoch na princípe Housing first)

Životopis a motivačný list zašlite prosím emailom na pohovory(zavinac)notabene.sk do 8.3.2018.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics