Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Konferencia Ľudia bez domova 2019 - "Cesty k ukončovaniu bezdomovectva" - 6.-7. júna 2019 v Bratislave

[13. 05. 2019]

Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, Vás srdečne pozýva na 8. ročník Konferencie Ľudia bez domova 2019 "Cesty k ukončovaniu bezdomovectva".

V súčasnosti sa rozhoduje o osude dôležitého dokumentu pre našu krajinu - NÁRODNEJ KONCEPCIE PREVENCIE A RIEŠENIA BEZDOMOVECTVA. Poďme o ňom diskutovať a prispejme k tomu, aby bol po prvýkrát v histórii Slovenska prijatý takýto dokument.

Nosnou témou konferencie bude UKONČOVANIE BEZDOMOVECTVA, ktoré predstavuje hlavný cieľ  čerstvo pripraveného podkladového materiálu Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva z dielne Inštitútu pre výskum práce a rodiny pri MPSVaR SR.

Viac informácií: Ingrid Ďurinová, ingrid.durinova@notabene.sk, 0915 779 746

Potvrdení prezentujúci a účastníci panelových diskusií  (abecedné zoradenie):

 • Nina Beňová, Proti prúdu
 • Petr Kubala, Sociologický Ústav AV ČR, výskum projektu Rapid re-housing Brno
 • Ivan Lorenc / Barbora Žiaranová, Proti prúdu
 • Maroš Matiaško, Fórum pre ľudské práva
 • Markéta Musilová, sociálna pracovníčka Housing first Brno
 • Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava
 • Jana Nováková, klientka Housing first Brno
 • Lucia Roussier, Equita, prístup k zdravotnej starostlivosti
 • Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR
 • Darina Ondrušová, Inštitút výskumu práce a rodiny pri MPSVR
 • Lucia Štasselová, viceprimátorka, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
 • Václav Štěrba, Európska Komisia, riaditeľ ESF tímu pre Slovensko
 • Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislava
 • zástupca MDVRR SR
 • zástupca ETP Slovensko
 • Nosiči Batožín a predajcovia / predajkyne Nota benea ďalší ľudia bez domova
 • na konferenciu boli pozvané aj ďalšie inšpiratívne projekty a príklady dobrej praxe z Maďarska a Slovenska

O čom budeme diskutovať:

 • predstavíme si podkladový materiál Národnej koncepcieprevencie a riešenia bezdomovectva (cieľ a jednotlivé časti Koncepcie)
 • aké opatreniazamerané na zlepšenia v poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova by mohli byť súčasťou Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectvo
 • čo je “ukončovanie bezdomovectva” a ako ho možno na Slovensku dosiahnuť
 • úloha sociálnych službách v riešení a ukončovaní bezdomovectvana Slovensku
 • ako vidia tému riešenia bezdomovectva a jeho ukončovania zástupcovia samosprávy a ministerstiev a odborníci- ako definujú najväčšie výzvy a priority a najbližšie praktické kroky a nástroje v tejto oblasti
 • aké sú skúsenosti samotných ľudí bez domova- aj tých, ktorí už prístup k bývaniu majú
 • právo na bývanie - ide o utópiu alebo nevyhnutnosť?
 • príklady projektov stavajúcich na prístupoch k bývaniu - ako napr. Housing first a Rapid re-housing Brno, program bývania v Proti prúdu / Nota bene, projekty bývania z Maďarska
 • prístup k zdravotnej starostlivosti a riešeniach v tejto oblasti

Konferenciu organizujeme vrámci projektu "Kľúč k domovu" podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics