Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Informácie z článku Nekupujte Nota Bene z čísla NB 60

[07. 06. 2006]

Informácie z článku Nekupujte Nota Bene z čísla NB 60 platia iba na území Bratislavy nakoľko nie všetky pobočky časopisy pečiatkujú a grafická stránka preukazu predajcu je v každom distribučnom meste rozdielna. Dakujeme za pochopenie. ...

Hygienické centrum pre bezdomovcov

[17. 05. 2006]

Hygienické centrum pre bezdomovcov, ktorého otvorenie bolo 28.4.2006 medializované ešte stále nefunguje. Podľa našich informácií bude otvorené najskôr koncom augusta 2006.
Kapacita spŕch pre bezdomovcov v Bratislave je 80 ľudí za týždeň. V Bratislave je v súčasnosti cca 1.200 až 2.000 ľudí bez ...

Druhé stretnutie Pracovnej skupiny na riešenie bezdomovectva

[15. 05. 2006]

V piatok 12.5. 2006 sa uskutočnilo druhé stretnutie Pracovnej skupiny na riešenie bezdomovectva v Bratislave zloženej z predstaviteľov samosprávy a neziskových organizácii.

Na poslednom stretnutí sa pracovná skupina zaviazala spolupracovať na vzniku nízkoprahovej nocľahárne, ktorá ...

Prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave

[10. 04. 2006]

Tlačová správa 

Dňa 7.4. 2006 sa uskutočnilo prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave zloženej z predstaviteľov samosprávy a neziskových organizácii. Účastníci sa zhodli na spolupráci pri napĺňaní cieľa:
Aby budúci zimu nezamrzol ani jeden ...

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizacií

[20. 02. 2006]

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizácii pracujúcich s bezdomovcami v Bratislave adresované ministerke MPSVR SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Magistrátu h.m. Bratislavy a jej mestským častiam Celkový počet bezdomovcov v Bratislave odhadujeme na základe našich štatistík minimálne na ...

«  30  31  32  33  34  35  

 

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics