Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Nesúhlas s návrhmi zrušiť 2%

[13. 09. 2006]

Zástupcovia platforiem neziskových organizácií Peter Handiak a Boris Strečanský na dnešnom rokovaní s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom a
štátnym tajomníkom MF SR Petrom Kazimírom vyjadrili zásadný nesúhlas s návrhmi Ministerstva Financií SR - zrušiť daňovú asignáciu právnických
osôb ...

Inštitúcie pracujúce s bezdomovcami, kresťania a občania vyzývame na pomoc a spoluprácu

[06. 09. 2006]

... aby túto zimu nezamrzol ani jeden bezdomovec z dôvodu nedostatku pomoci!

Minulý rok tragická zima priniesla smrť mnohým bezdomovcom. Príčinou boli chýbajúce zariadenia. Je neakceptovateľné, aby ľudia umierali na uliciach z dôvodu nedostatku pomoci a neochoty riešiť túto problematiku ...

A tento poznáte?

[13. 07. 2006]

Viete koľko bezdomovcov potrebujete, aby sa postavil stanový tábor? (19. Mŕtvych.)

Zdá sa mi, že umenie, hlavne to „nemainstreamové“, malo za komunizmu väčšiu šťavu. Hrozivá prognóza, že ste sa do komunizmu narodili a v ňom aj „chcípnete“, a nemožnosť hovoriť otvorene viedla k zvýšenej ...

Informácie z článku Nekupujte Nota Bene z čísla NB 60

[07. 06. 2006]

Informácie z článku Nekupujte Nota Bene z čísla NB 60 platia iba na území Bratislavy nakoľko nie všetky pobočky časopisy pečiatkujú a grafická stránka preukazu predajcu je v každom distribučnom meste rozdielna. Dakujeme za pochopenie. ...

Hygienické centrum pre bezdomovcov

[17. 05. 2006]

Hygienické centrum pre bezdomovcov, ktorého otvorenie bolo 28.4.2006 medializované ešte stále nefunguje. Podľa našich informácií bude otvorené najskôr koncom augusta 2006.
Kapacita spŕch pre bezdomovcov v Bratislave je 80 ľudí za týždeň. V Bratislave je v súčasnosti cca 1.200 až 2.000 ľudí bez ...

Druhé stretnutie Pracovnej skupiny na riešenie bezdomovectva

[15. 05. 2006]

V piatok 12.5. 2006 sa uskutočnilo druhé stretnutie Pracovnej skupiny na riešenie bezdomovectva v Bratislave zloženej z predstaviteľov samosprávy a neziskových organizácii.

Na poslednom stretnutí sa pracovná skupina zaviazala spolupracovať na vzniku nízkoprahovej nocľahárne, ktorá ...

Prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave

[10. 04. 2006]

Tlačová správa 

Dňa 7.4. 2006 sa uskutočnilo prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave zloženej z predstaviteľov samosprávy a neziskových organizácii. Účastníci sa zhodli na spolupráci pri napĺňaní cieľa:
Aby budúci zimu nezamrzol ani jeden ...

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizacií

[20. 02. 2006]

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizácii pracujúcich s bezdomovcami v Bratislave adresované ministerke MPSVR SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Magistrátu h.m. Bratislavy a jej mestským častiam Celkový počet bezdomovcov v Bratislave odhadujeme na základe našich štatistík minimálne na ...

«  29  30  31  32  33  34  

 

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics