Proti prúdu

Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

NEWSLETTER
Ak sem vložite svoj e-mail,
1 krát do mesiaca Vám pošleme stručné info o tom,
čo máme v Nota bene nové.

E-mail:

Registrovať e-mail

 

Tlačová správa - Ľudia bez domova 2008 - celoslovenská konferencia o bezdomovectve

[05. 12. 2008]

V dňoch 3. a 4. decembra zorganizovalo občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ pouličného časopisu Nota bene) už druhý ročník celoslovenskej konferencie Ľudia bez domova.

Cieľom týchto podujatí je každoročne prinášať nové a aktuálne informácie z problematiky bezdomovectva odbornej aj ...

Nový zákon o sociálnych službách: občan v núdzi sa stáva hračkou v rukách úradov

[20. 11. 2008]

V mene 51 neziskových organizácii chceme tlmočiť naše vážne obavy z prijatia nového zákona o sociálnych službách.

• Chceme vyjadriť rozhorčenie nad spôsobom jeho schvaľovania, ktorý porušil demokratické zásady.

Nie počas rozpravy vo výboroch, ale až na plenárnej schôdzi ...

Otvorený list prezidentovi Slovenskej republiky

[19. 11. 2008]

Vážený pán prezident,

v mene 51 organizácií z celého Slovenska poskytujúcich sociálne služby sme vážne znepokojení s konečnou verziou nového návrhu Zákona o sociálnych službách.

Na základe vážnych dôvodov si Vás dovoľujeme žiadať o vrátenie Zákona o sociálnych službách na ...

«  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  »

 

Začiatok stránky

 

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62, jaroslav.sipos@notabene.sk , č. účtu: 266 347 5014/1100 Tatrabanka
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - riaditeľka

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.