Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave

[10. 04. 2006]

Tlačová správa 

Dňa 7.4. 2006 sa uskutočnilo prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave zloženej z predstaviteľov samosprávy a neziskových organizácii. Účastníci sa zhodli na spolupráci pri napĺňaní cieľa:
Aby budúci zimu nezamrzol ani jeden ...

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizacií

[20. 02. 2006]

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizácii pracujúcich s bezdomovcami v Bratislave adresované ministerke MPSVR SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Magistrátu h.m. Bratislavy a jej mestským častiam Celkový počet bezdomovcov v Bratislave odhadujeme na základe našich štatistík minimálne na ...

«  31  32  33  34  35  36  

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics