Proti prúdu

Vianočné posedenie pre predajcov NOTA BENE

[09. 12. 2008]


kedy?
18.12.2008 od 8h do 16h

kde?
v priestoroch NOTA BENE na Karpatskej 10 v Bratislave 

ako pomôcť?
Bolo by super, keby ste deň vopred, t.j. 17.12.2008 do 16tej hodiny priniesli nejake slané/ sladké pečivo, ovocie, nealko, salónky, čokoládky, ...

Výhercovia experimentálnej súpravy KRYŠTÁLY

[08. 12. 2008]

Šárka Ninisová

Silvia Miklosová

Anna Kováčová   Gratulujeme a pripomíname, že v hre o zaujímavé ceny pokračujeme aj v decembrovom NOTA BENE.


  ...

Tlačová správa - Ľudia bez domova 2008 - celoslovenská konferencia o bezdomovectve

[05. 12. 2008]

V dňoch 3. a 4. decembra zorganizovalo občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ pouličného časopisu Nota bene) už druhý ročník celoslovenskej konferencie Ľudia bez domova.

Cieľom týchto podujatí je každoročne prinášať nové a aktuálne informácie z problematiky bezdomovectva odbornej aj ...

«  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  »

 

Začiatok stránky

 

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62, jaroslav.sipos@notabene.sk , č. účtu: 266 347 5014/1100 Tatrabanka
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - riaditeľka

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.