Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Aktuálne k projektu Nosiči batožín Nota bene


POMÔŽTE NÁM UDRŽAŤ PRÁCU NOSIČA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Celoročné náklady na projekt sú 50 000 eur. 

 1. Využite službu nosenia batožín a hovorte o nej ďalej :-) 
 2. Prispejte na mzdy pre nosičov a na motivačné príspevky na splácanie dlhov online cez darcovský portál dobrej krajiny alebo pošlte dar na náš účet číslo IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX, do poznámky napíšte: dar nosiči.
 3. Pošlite darcovskú sms na číslo 877 s nasledovným textom: DMS NOTABENE pre jednorázovú podporu, alebo DMS START NOTABENE a nosičov podporíte automaticky každý mesiac sumou 2 eurá, až kým to nezrušíte zaslaním textu: DMS STOP NOTABENE. 
 4. Ak môžete ponúknuť kurz či stáž, ozvite sa nám na peter.kadlecik@notabene.sk, +421 907 733 388.

Projekt Nosiči batožín od jeho vzniku podporili. Ďakujeme!


Projekt Nosiči batožín Nota bene sme vymysleli tak, aby sme poskytli reálnu šancu pre zadĺžených ľudí bez domova získať a udržať si prácu nosiča a splácať svoje dlhy. 

6 dôvodov, prečo to funguje tak dobre:

 1. Nosiči pracujú na trvalý polovičný úväzok v našom OZ Proti prúdu (vydavateľ NB) s riadnou mzdou a odvodmi do sociálnej poisťovni i zdravotnej poisťovni (pozn. ŽSR ani ZSSK náš projekt nijako nefinancuje)
 2. Zbavujú sa postupne dlhov - využívajú motivačné príspevky na splácanie dlhov, tzv. matching do výšky 100 eur (ak si nosič odloží 100 eur z výplaty, sumu mu zduplikujeme a znížime tak pôvodný dlh na zdravotnom poistení)
 3. Predávajú časopis Nota bene v poobedňajších hodinách
 4. Zaviedli sme pracovný koučing pre nosičov - majú k dispozícii sociálneho pracovníka na pracovisku pre aktuálne krízové situácie i učeniu sa pracovným zručnostiam
 5. Využívajú naše sociálne a právne poradenstvo
 6. Otočili sme role - nosiči sú teraz tí, ktorí pomáhaju (starším a ženám)

Piati nosiči si vďaka tomuto nášmu modelu zamestnania úspešne udržali zamestnanie od spustenia projektu (dec. 2014). Traja nosiči sa už dostali k zdravotnej starostlivosti a s jedným podstupujeme osobný bankrot. Jeden nosič si úplne splatil dlh na zdravotnom poistení a získal zamestnanie inde. Spoločne už splatili 8 000 eur zo svojich dlhov.


Aktuality z projektu:

 • Pomáhame nosičovi Lacovi s osobným bankrotom.
 • Šiesti nami zamestnaní nosiči si po rokoch či dokonca prvýkrát v živote podávajú daňové priznanie/ročné zúčtovanie dane.
 • 14.12.2015 sme oslávili rok nosenia tlačovou konferenciou v prezidentskom salóniku na hlavnej staniciv BA a videom od OZ Salónik - prenášame už rok. Tlačová správa tu.
 • INSP ocenila náš projekt ako najlepší mimočasopisový projekt pre ľudí bez domova v roku 2015
 • vyhrali sme 2. cenu SozialMarie vo Viedni. Video z odovzdávania 2. cenu z 300 prihlásených projektov v rámci celej Európy. Tešíme sa nielen z finačného ocenenia 10 000 eur, ktoré cena projektu priniesla, ale najmä z povzbudenia, že ideme dobrým smerom.
 • Rozširujeme služby Nosičov batožín Nota bene na pondelok až piatok od 9:00 - 13:00, teda z 3 dní na 5 dní. Ďalšou výraznou zmenou je, že sme zo zamestnávania na dohodu o pracovnej činnosti prešli na zamestnávanie cez trvalé pracovné úväzky a piati naši nosiči už pracujú na polovičný pracovný úväzok. 
 • Pre Nosičov batožín sme získali právne pro bono služby k oddlženiu - skúsenosti zúžitkujeme pri príprave podkladov pre legislatívne úpravy [27. 03. 2015] Pridali sa k nám traja advokáti z platformy Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis a ďalší dvaja právnici-dobrovoľníci, ktorí budú pomáhať nosičom s oddlžením. V OZ Proti prúdu od roku 2001 kladieme dôraz na presadzovanie zmien v zákonoch a vďaka nášmu know-how v oblasti poskytovania a rozvoja služieb sa nám podarilo v spolupráci s ďalšími organizáciami posyktujúcimi služby ľuďom bez domova navrhnúť a presadiť viaceré legislatívne zmeny a dostať do zákona predtým neexistujúce sociálne služby (streetwork, integračné centrum).
 • Herec Juraj Kemka sa stal na jeden deň Nosičom batožín Nota bene [16. 03. 2015] Herec Juraj Kemka - čerstvý držiteľ ceny OTO sa na pár hodín zaradil medzi Nosičov batožín a zarovno s nimi roznášal batožinu na Hlavnej stanici v Bratislave. Nebol by to on, keby svoj príspevok k nášmu projektu neozvláštnil, a tak za chrbtom schovával svoju čerstvú sošku OTO. Ľudia ho zväčša v našej nosičskej uniforme nespoznávali, ale keď im ponúkol výmenou za odnesenie batožiny do rúk sošku, hneď ho spoznávali a dobre sa bavili.

Začiatok stránky