Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

POZOR NA FALOŠNÝCH PREDAJCOV

Pri kúpe časopisu Nota bene prosím venujte pozornosť tomu, či svoje peniaze nedávate tým, ktorí skutočných predajcov pripravujú o vyhliadku na lepší život.

Zistíte to veľmi jednoducho. Číslo na preukaze pravého predajcu sa zhoduje s číslom, ktoré má vyrazené na obálke časopisu.


 

Ako rozoznať falošného predajcu?

Každý falošný predajca používa manipuláciu, klamstvo, zavádzanie a citové vydieranie (napr.: mám malého syna a potrebujem zaplatiť ubytovňu) ako svoju hlavnú zbraň pri zneužívaní projektu Nota Bene.

 1. Falošný predajca väčšinou nemá preukaz predajcu. Zdôvodňuje to výhovorkou, že ho buď stratil alebo niekde zabudol a čaká na nový, čo nie je pravda. Výroba nového preukazu je na počkanie a trvá maximálne 5 minút. Falošný predajca môže disponovať neplatným preukazom alebo preukazom iného predajcu.
 2. Falošný predajca často disponuje iba jedným (pokrčeným) výtlačkom časopisu, ktorý vám z rôznych ním vymyslených dôvodov nechce odpredať za stanovenú cenu časopisu. Vyhovára sa, že je to posledný kus, čiže časopis zneužíva na vyžobranie určitej finančnej hotovosti.
 3. Falošný predajca môže mať aj väčšie množstvo časopisov, no časopisy majú násilne zotretú alebo zoškriabanú pečiatku s registračným číslom, ktorá sa nachádza na titulnej strane časopisu hore.
 4. Može ísť aj o vylúčeného predajcu z jedného mesta, ktorý sa snaží nelegálne predávať časopis v inom meste.

  Čo robiť keď odhalíte falošného predajcu?
 5. V žiadnom prípade ho nepodporte finančnou hotovosťou.
 6. Buďte stručný a jasný. Ak sa s ním dáte zatiahnuť do diskusie, môže vám hroziť slovný alebo fyzický útok ak mu nedáte určitú finančnú hotovosť.
 7. Informujte o svojej skúsenosti organizáciu, ktorá zastrešuje predaj časopisu v Bratislave alebo jednom z distribučných miest. Nahláste jej číslo z časopisu, ktoré sa vám snažil falošný predajca predať. Bez čísla v danej veci nevieme konať.
 8. Pokiaľ vás takáto osoba neprimerane obťažuje neváhajte zavolať políciu.
 9. Nezovšeobecňujte svoju zlú skúsenosť s falošným predajcom, ale buďte ostražitý, keď niekomu pomáhate.

 

RIADNE REGISTROVANÝ PREDAJCA NOTA BENE

 

Za reklamný vizuál na falošného predajcu ďakujeme nášmu partnerovi, kreatívnemu štúdiu Sofian, foto Kubečka & Manina.

Začiatok stránky

 

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62, č. účtu: 266 347 5014/1100 Tatrabanka
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics