Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Hájime práva ľudí zažívajúcich bezdomovectvo a meníme legislatívu a systém

Systémové nedostatky a zle nastavené zákony človeku bez domova často sťažujú šancu na zmenu, získanie legálneho zamestnania a neraz mu znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti či získaniu dôstojného bývania, v ktorom by si mohol vytvoriť stabilný domov. A to napriek úsiliu samotných ľudí bez domova, ktorí chcú zmeniť svoj život, či pomoci  sociálnych pracovníkov okolo nich.

Snaha o zmeny v systéme a legislatíve je  súčasťou aktivít združenia Proti prúdu od vzniku v roku 2001.

Sme presvedčení, že každý človek bez domova by mal mať šancu čo najskôr získať svoj vlastný domov, aby sa bezdomovectvo stalo len krátkou epizódou v jeho živote. Bezdomovectvo je potrebné riešiť komplexne, súčasne v oblasti bývania, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania, prístupu k hmotnému zabezpečeniu a právam.

Iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku.

Kontakt: Mgr. Nina Beňová, nina.benova(zavinac)notabene.sk, 0908 434 826.


AKTUALITY     AKTUALITY     AKTUALITY     AKTUALITY


Inicujeme prípravu návrhu Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva a stretnutia pracovných skupín - aktivita otvorená

[17. 12. 2015]

Od roku 2014 iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku.  Od júna 2015 organizujeme stretnutia pracovných skupín, kde sme pozvali ďalšie mimovládne organizácie z celého Slovenska, proces je naďalej otvorený.  4.6. 2015 ...

Zorganizovali sme 7. ročník medzinárodnej konferencie Ľudia bez domova 2016 - Práca - cesta z bezdomovectva? - aktivita ukončená

[17. 12. 2015]

Pri riešení problematiky práce s ľuďmi bez domova sme pokračovali aj v rokoch 2014 a 2015 v niekoľkoročnej vytvorenej spolupráci, diskusii a prenosu know how medzi organizáciami a vzdelávaním kompetentných orgánov v rámci komplexného systému práce s ľuďmi bez domova. Od roku 2007 organizujeme ...

Pripomienkovali sme Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - aktivita ukončená

[15. 12. 2015]

Pripomienka podaná cez portál 22.5.2015 o 22:32 hod.    NÁZOV: Pripomienka k návrhu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - pripomienky 7 organizácií za systémové riešenie bezdomovectva Pripomienku v medzirezortnom pripomienkovom ...

V hlavnom meste žije podľa odhadov až 5-tisíc ľudí bez domova. U väčšiny z nich nespoznáte, že nemajú kam ísť

[25. 11. 2015]

V Bratislave žije podľa odhadov 4-tisíc až 5-tisíc ľudí bez domova. Z uvedeného počtu je tých, ktorých ľudia spoznávajú podľa neupraveného vzhľadu či špinavého oblečenia, asi 20 percent. Na väčšine, presnejšie 80 percentách týchto ľudí, však nie je možné spoznať, že nemajú domov.

Nina Beňová: Štát sa musí zaoberať politikou sociálneho bývania

[23. 11. 2015]

Rozhovor s etnologičkou Ninou Beňovou o problémoch Rómov s bývaním a o kultúre chudoby, ktorá sa u nás začína rozvíjať.
Viac...

Exekúcie nie sú taká chytľavá téma, aby ju na Facebooku komentovali politici

[07. 10. 2015]

Advokát White & Case uvažuje, čo robiť v krajine, kde sú pri päťmiliónovej populácii na súdoch tri milióny začatých exekúcií. Právnik Peter Hodál sa snaží nájsť vo verejnosti, vláde a firmách podporu pre riešenia problémov zadlžených ľudí. Argumentuje príkladmi z Česka a Veľkej Británie, kde už ...

Boží syn prišiel na tento svet ako bezdomovec

[28. 09. 2015]

Pápež František sa vo Washingtone stretol na obede s 200 bezdomovcami a ľuďmi žijúcimi v chudobe. Povedal im, že prebezdomovectvo nie je žiadne sociálne ani morálne odôvodnenie. Podpora chudobných je stredobodom Františkovho pápežského úradu. Vyplynula z jeho času stráveného v slumoch a ...

Sociálny byt a miesto pre bezdomovcov v sninskej bytovke nebudú

[24. 09. 2015]

Nocľaháreň pre bezdomovcov a nateraz ani sociálny byt pre ľudí v núdzi v bytovke na Palárikovej ulici v Snine nebudú. Mestskí poslanci súhlasili s predkladateľom návrhu, ktorý materiál z rokovania mestského zastupiteľstva stiahol. Predseda Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) Jozef Naščák v ...

Vláda vyháňa zákonom bezdomovcov zo staníc

[23. 09. 2015]

Vkročili ste na stanicu, aby ste stihli polnočný vlak. Namiesto tabule s grafikonom však skôr zaujme niečo iné. Zápach a špina. Prechodné domovy si postupne zo železničných staníc spravili desiatky bezdomovcov. "Počet neprispôsobivých spoluobčanov, pre ktorých sa železničné stanice stali ...

Dostanete sa pre špinavé šaty do vlaku?

[22. 09. 2015]

Cestovať vlakom, ale iba v čistom odeve. Železniční policajti dostanú od novembra novú kompetenciu. Zo železničných staníc a z čakární budú môcť vyviesť ľudí, ktorí špinavým odevom alebo inak budú obťažovať cestujúcich. Štát chce pred zimou vykázať bezdomovcov z týchto priestorov. Mimovládne ...

«  1  2  3  4  5  6  7  »


V spolupráci s expertmi pripravujeme aj úvodné odborné materiály (budú postupne doplnené), ktoré mapujú aktuálny stav a vytyčujú hlavné problematické body systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Proces je naďalej otvorený, prizývame mimovládne organizácie na aktívnu účasť.

V rokoch 2015/2016 sme súčasťou expertného výskumného tímu Inštitútu výskumu práce a rodiny (IVPR), kedy konzultujeme prvý výskum bezdomovectva na Slovensku a prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave. V spolupráci s IVPR sme:

  • na našej konferencii Ľudia bez domova 2015  zozbierali dáta o organizáciách pre výskumnú úlohu IVPR,
  • spoluorganizovali metodologický seminár dňa 12.11.2015 "Skúmanie fenoménu bezdomovectva" 
  • a pripravujeme prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave, ktoré sa uskutoční v novembri 2016

Aktivity podporili:

  • Advokačné aktivity hradíme najmä z vlastných zdrojov občianskeho združenia Proti prúdu, vydavateľa Nota bene (príspevky za časopis, inzercia, 2%).
  • V roku 2015 naše aktivity podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, cez projekt "Stratégia riešenia a prevencie bezdomovectva na Slovensku."

https://lh4.googleusercontent.com/DLrsI-soLqgibotOTFwO2sZ4YjIMwkt6Qn-zAE4Z5ecT_mYCRrx2djhPFAzzFMB4cGlbnRC5OWi0TZhESF4MExzIpoLhBUvrmpGxF9awza9NcucC6WUCRqTIRBYM3BMerEeG-UL6074IM7yqCw

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016.  Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota Bene.

Začiatok stránky