Proti prúdu

Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Hlavní partneri a sponzori projektu NOTA BENE

Ďakujeme všetkým partnerom, sponzorom, čitateľom, podporovateľom a sympatizantom nášho projektu časopsiu NOTA BENE za ich podporu našej snahe pomáhať ľuďom bez domova.

 

 

 

 

  

              

                  
             
           podporil projekt zameraný na integráciu ľudí bez domova  podporil projekt zameraný na integráciu ľudí bez domova


 
       poskytuje priestory pre našu činnosť v Bratislave za nekomerčnú cenu   
        
 
     
Dakujeme za dodávku softvéru    John F. Monhard a priatelia
  
 - John F. Monhard - každoročne finančne hradia náklady spojené s kupónovým obchodom a preplácaním zdravotných potrieb pre predajcov.              

Poskytuje nám zadarmo výstupy NOTA BENE z MMLPomoc s webom www.notabene.sk 

 - pán Vladimír Hrubý sponzorsky podporil vydanie knižky Muži, ženy, deti a pes
- Nadácia Slovenskej sporiteľne - finačne podporujú vzdelávanie našich streetworkerov
 - Nadácia Orange - poskytuje zvýhodnené volania. 

 - Bratislava Staré Mesto - poskytuje priestory pre našu činnosť v Bratislave za nekomerčnú cenu.
 - Nadácia otvorenej spoločnosti - podporili projekt zameraný na vzelávanie a rozvoj zamestnancov OZ Proti prúdu.
 - Socia - podpora projektu marketingu, inzercie a rozbehu nových pobočiek. 
 - Európsky sociálny fond /  Equal - podporil projekt zameraný na integráciu ľudí bez domova.   
 -  Zoznam - poskytli výhodný mediálny priestor.
 - Slovnaft - poskytli poukážky na pohonné hmoty
 - INSP - pomohli rozbehnúť projekt NOTA BENE. Poskytli know-how a zaplatili prvých 5.000 kusov časopisu.  
 - Slovenské elektrárne - finančná podpora Vianočného večierku pre predajcov. Podpora školení predajcov. Významná a pravidelná podpora rôznych projektov zameraných na problematiku bezdomovectva.
 - Bind Print - spolahlivá tlačiareň časopisu NOTA BENE. 
 - Nadácia Pontis- podporili školenia predajcov. 
 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - každoročne podporuje náklady spojené s tlačou časopisu.
 - Ministerstvo kultúry  - podpora vydávania časopisu a či publikácií "Postrehy z ulice".
 - Ministerstvo financií - jednorázová podpora vydávania časopisu.
 - The Homeless World Cup Office  - partner reprezentácie futbalového tímu bezdomovcov na majstrovstvách sveta.
 - Národný úrad práce - podpora projektu zameraného na školenia, investičné a prevádzkové náklady. 
   

Ako pomôcť projektu NOTA BENE

Začiatok stránky

 

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62, jaroslav.sipos@notabene.sk , č. účtu: 266 347 5014/1100 Tatrabanka
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics