Hlavní partneri a sponzori projektu NOTA BENE

Ďakujeme všetkým partnerom, sponzorom, čitateľom, podporovateľom a sympatizantom nášho projektu časopsiu NOTA BENE za ich podporu našej snahe pomáhať ľuďom bez domova.

 

rok 2014 - 2015

     


rok 2012 - 2014 

 

    


  

 

 

 

 

 

 

 OZ Proti prúdu je členom:
 

 

              

                  

 

 

rok 2005-2007
    

podporil projekt zameraný na integráciu ľudí bez domova  podporil projekt zameraný na integráciu ľudí bez domova    

        
 
     
Dakujeme za dodávku softvéru  

  John F. Monhard a priatelia
  
 - John F. Monhard - každoročne finančne hradia náklady spojené s kupónovým obchodom a preplácaním zdravotných potrieb pre predajcov.              

Poskytuje nám zadarmo výstupy NOTA BENE z MMLPomoc s webom www.notabene.sk 

 - pán Vladimír Hrubý sponzorsky podporil vydanie knižky Muži, ženy, deti a pes
- Nadácia Slovenskej sporiteľne - finačne podporujú vzdelávanie našich streetworkerov
 - Nadácia Orange - poskytuje zvýhodnené volania. 

 - Bratislava Staré Mesto - poskytuje priestory pre našu činnosť v Bratislave za nekomerčnú cenu.
 - Nadácia otvorenej spoločnosti - podporili projekt zameraný na vzelávanie a rozvoj zamestnancov OZ Proti prúdu.
 - Socia - podpora projektu marketingu, inzercie a rozbehu nových pobočiek. 
 - Európsky sociálny fond /  Equal - podporil projekt zameraný na integráciu ľudí bez domova.   
 -  Zoznam - poskytli výhodný mediálny priestor.
 - Slovnaft - poskytli poukážky na pohonné hmoty
 - INSP - pomohli rozbehnúť projekt NOTA BENE. Poskytli know-how a zaplatili prvých 5.000 kusov časopisu.  
 - Slovenské elektrárne - finančná podpora Vianočného večierku pre predajcov. Podpora školení predajcov. Významná a pravidelná podpora rôznych projektov zameraných na problematiku bezdomovectva.
 - Bind Print - spolahlivá tlačiareň časopisu NOTA BENE. 
 - Nadácia Pontis- podporili školenia predajcov. 
 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - každoročne podporuje náklady spojené s tlačou časopisu.
 - Ministerstvo kultúry  - podpora vydávania časopisu a či publikácií "Postrehy z ulice".
 - Ministerstvo financií - jednorázová podpora vydávania časopisu.
 - The Homeless World Cup Office  - partner reprezentácie futbalového tímu bezdomovcov na majstrovstvách sveta.
 - Národný úrad práce - podpora projektu zameraného na školenia, investičné a prevádzkové náklady. 
   

Ako pomôcť projektu NOTA BENE

Začiatok stránky