Proti prúdu

Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Marketingové informácie o časopise Nota bene

Vydavateľ: Proti prúdu
Periodicita: mesačník
Vychádza: 1. deň v mesiaci
Počet strán: 44 (40 strán + 4 strany obálka) - zvýšený od marca 2014 z 32+4
Distribúcia: ľudia bez domova
Farebnosť: 4 x 4
Rozmer: 204 x 280 mm

Cena: 1,40 EUR 

Uzávierka: vždy 15. deň v mesiaci. V decembri už 10. deň v mesiaci.

Predaj:
priemerný predaj v roku 2014 – 30.416 kusov / mesiac

Miesta predaja: 

 1. Banská Bystrica
 2. Bratislava
 3. Čadca
 4. Hlohovec
 5. Holíč
 6. Kežmarok
 7. Košice
 8. Levice
 9. Liptovský Mikuláš
 10. Malacky
 11. Nitra
 12. Piešťany
 13. Poprad
 14. Trnava
 15. Vranov nad Topľou
 16. Žilina

Obsahové zameranie:

 • Aktuálne spoločenské témy a kauzy
 • Postrehy z ulice
 • Rozhovory
 • Reportáže z domova aj zo zahraničia
 • Príbehy zo života
 • Kultúra
 • Názory
 • Recenzie

MML-TGI SR 2014 3.-4.kvartál (23.6.2014 - 14.12.2014)
Prieskum mediálneho a spotrebného správania v Slovenskej republike MML-TGI SR (Market & Media & Lifestyle - TGI) realizuje spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. od roku 1997. Za sprístupnenie výsledkov im ďakujeme.

 

Čítanosť

83.000 čitateľov na Slovensku 

Rod čitateľov                       
muži            40,6%
ženy            59,4%

Vekové rozloženie čitateľov     
14 - 19 rokov ..............................  3,4% 
20 - 29 rokov .............................. 14,9% 
30 - 39 rokov .............................. 15,7%
40 - 49 rokov .............................. 10,2%
50 - 59 rokov .............................. 22,5%
60 - 69 rokov .............................. 22,4%
70 - 79 rokov .............................. 10,8%  

Vzdelanie čitateľov                                 
základné ....................................  17,2%
vyučený/á bez maturity ...............  18,5%
stredoškolské s maturitou ............  31,5%
vysokoškolské ............................. 32,8%

Rodinný stav
slobodný ....................................  19,6%
ženatý/ vydatá ............................  50,6%
rozvedený/ á ..............................  16,1%
vdovec/ vdova ............................  13,8%


Čistý mesačný príjem čitateľov                   
do 135 Eur ..................................   9,2%
135,1 - 200 Eur ...........................   0,0%
200,1 - 265 Eur ...........................   2,9%
265,1 - 330 Eur ...........................  12,5% 
330,1 - 415 Eur ...........................  12,6%
415,1 - 500 Eur ...........................  10,3%
500,1 - 665 Eur ...........................  15,0%
665,1 - 830 Eur ...........................   9,9%
830,1 - 995 Eur ...........................  10,0%
995,1 a viac Eur ..........................   9,8%
neuvedené .................................    7,7%


Veľkosť bydliska
menej ako 1.000 obyvateľov ..........  11,0%
1.000 - 4.999 obyvateľov ...............  24,2%
5.000 - 19.999 obyvateľov .............   4,7%
20.000 - 99.999 obyvateľov ............ 39,6%
100.000 a viac .............................. 20,5%


Rozdelenie čitateľov podľa krajov
Bratislavský ..................................  25,7%
Trnavský ......................................   2,9%
Trenčiansky ..................................  13,3%
Nitriansky .....................................   2,9%
Žilinský ......................................... 35,8%
Banskobystrický .............................   4,9%
Prešovský .....................................  10,1%
Košický .........................................    4,5%
Inzeruje u nás aj: 


LIDL
Festival Jeden svet
Nadácia Orange 
Nadácia Slovak Telekom
Slovenské elektrárne Enel
Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaKontaktná osoba na inzerciu:
Jaroslav Šipoš
02/ 5262 5962
0911/ 654 411
jaroslav.sipos@notabene.sk


Cenník inzercie v NOTA BENE
Začiatok stránky

 

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62, jaroslav.sipos@notabene.sk , č. účtu: 266 347 5014/1100 Tatrabanka
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics