Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Fiľakovo - Chudobné rodiny sú súdržné, pomáhajú si

[10. 06. 2015]

VO FIĽAKOVE BEZDOMOVCOV NEVIDÍTE

Mestská polícia, kurátori i úradníci sa snažia ľuďom, ktorí stratili strechu nad hlavou, pomôcť.

FIĽAKOVO. Mesto Fiľakovo je jednou zo svetlých výnimiek v otázke bezdomovcov. Ľudí, ktorí žobrú alebo prespávajú na ulici, tu takmer ...

NITRA - Výstavba útulku opäť pokračuje. Bez dotácie

[10. 06. 2015]

Stavba budemaťlen dve podlažia namiesto štyroch. Projekt zmenili po tom, ako mesto prišlo o milión z eurofondov.

NITRA. Výstavba útulku pre bezdomovcov na Štúrovej ulici sa natiahla na dlhé roky. Keďže nebol dokončený ani v náhradnom termíne, mesto prišlo o miliónovú dotáciu z ...

Bývajú v billboarde

[10. 06. 2015]

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Dvesto metrov štvorcových na bývanie. Priamy výhľad na najkrajší hrad v meste a to všetko zadarmo. Tomu hovorím luxus."

Lucia Barmošová, moderátorka: "Môže sa to zdať ako luxus, ale je to realita bezdomovcov, ktorí sa nasťahovali do obrovského billboardu ...

Tesco má nový odvážny plán. Takto chce zabrániť plytvaniu s jedlom

[10. 06. 2015]

Tesco má nový odvážny plán. Takto chce zabrániť plytvaniu s jedlom 

LONDÝN - Tesco sa stalo stal prvým britským supermarketom, ktorý začal odvážny nový plán. Rozhodlo sa darovať zvyšky jedla na charitu, pretože ich generálny riaditeľ priznal, že by to bolo nelogické, keby zahodili ...

Z dievčatka (9) by si mali vziať dospelí príklad. To, čo robí pre iných, je neuveriteľné

[10. 06. 2015]

Všetko sa začalo, keď mala Hailey päť rokov.  Hoci má Hailey Fort len deväť rokov, pre komunitu bezdomovcov urobila rozhodne viac, ako my, dospelí. Všetok voľný čas totiž venuje stavaniu mobilných domčekov a pestovaniu zeleniny, ktorú im dodáva. Taktiež im zabezpečuje toaletné ...

Zachránia jedlo

[04. 06. 2015]

NOVÝ ZÁKON vo Francúzsku dá šancu na zníženie obrovského plytvania potravinami. Ktorá krajina si z toho vezme príklad?

Iba v Európskej únii sa ročne vyhodí 100 miliónov ton potravín. Okrem domácností majú na tom výrazný podiel obchodné reťazce, pretože mnohé potraviny končia v ...

Bezdomovec Michal (25): Zachránil život dvom samovrahyniam

[04. 06. 2015]

Riskoval vlastný život, no doteraz mu nikto ani nepoďakoval

TRENČÍN - Bezdomovec Michal (25), ktorý s mamou Zdenkou (45) žije pod trenčianskym mostom, za posledné dva týždne zachránil pred smrťou vo vlnách Váhu dve ženy.

Veronika (15) blicovala a v strachu pred ...

Návrh stratégie boja proti chudobe nerieši bezdomovcov

[04. 06. 2015]

Pripomienky k návrhu stratégie boja proti chudobe podalo sedem mimovládnych organizácií. V dokumente sa zabudlo na bezdomovcov.


BRATISLAVA. Ministerstvo práce pripravilo návrh strategického dokumentu pre nové programovacie obdobie 2014-2020, ktorý rieši priority v oblasti boja proti ...

Bratislavskí Nosiči batožín bodovali za hranicami. Jedinečný projekt získal prestížne ocenenie

[01. 06. 2015]

Nominácia Nosičov batožiny v prestížnej súťaži SozialMarie - najstaršia európska cena sociálnych inovácií - sa skončila úspechom. Nosiči si domov odniesli 2. cenu. Nejde však o jedinú pozitívnu novinku, ktorú Nosiči majú.
29. máj 2015 Nina Táborská

Občianske ...

Kde každý pozná každého: Ako môj otec dokázal skoncovať s bezdomovectvom

[25. 05. 2015]

Páčilo sa mu byť sám sebe šéfom, ale aj tak sa časom objavila jedna nepríjemnosť. Denne v ho v obchode navštevoval Louis, alebo ako mu ľudia v meste nevľúdne hovorili "praštený Louie." V meste s populáciou 5000 obyvateľov bol Louis jedinýbezdomovec, a bolo to na jeho výzore dobre poznať. Modré ...

«  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky