Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Problém bezdomovcov

[20. 05. 2015]

Barbara Štefanovičová, moderátorka: "Sú medzi nami, v každej krajine a v každom meste, niekde viac a niekde menej. Aj na Slovensku sa stretávame s bezdomovcami. Väčšinou sú terčom kritiky, ľudia sa im vyhýbajú. Je pravdou, že pohľad nie je príjemný a sadnúť si v autobuse ...

Vďaka pomoci cudzím má dnes strechu nad hlavou

[14. 05. 2015]

Viktor Vincze, moderátor: "Neuveriteľný príbeh o tom, čo sa môže stať, keď stretnete človeka s veľkým srdcom. Pani Márii zomrela jej mama. Prišla o strechu nad hlavou a stratila všetko. Len chuť žiť nie. Ulica sa stala jej domovom na celých pätnásť rokov. V jeden deň sa ale stalo čosi neskutočné. A ...

Kniha želaní

[14. 05. 2015]

MLADÁ PRÁVNIČKA VEDIE ÚTULOK PRE CHORÝCH ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Keď sme si s ĽUBOSLAVOU ŠEFČÍKOVOU (31) dohadovali telefonicky stretnutie v Útulku svätej Lujzy de Marillac, povedala nám, že to bude iné, než čakáme. Mala pravdu.

Prvé, čo nás zarazilo, bolo sídlo útulku. Žiadny ...

Neberte nám komfort, povedali v Prešove týraným ženám

[14. 05. 2015]

Poznáte film Pláž (The Beach) s Leonardom DiCapriom? Dokonalý film o dokonalom svete. Na prekrásnej ostrovnej pláži žije komunita krásnych pohodových ľudí, ktorí žijú bezstarostne, v mieri, láske, idylke. Až do momentu, kým jedného z nich nenapadne žralok.

Zranenia spôsobené útokom a ...

Rumunská žobrácka mafia

[07. 05. 2015]

Kveta Horváthová, moderátorka: "Rumunská žobrácka mafia pôsobí na celom svete a jej chápadlá siahajú aj k nám. Mnohí žobráci predstierajú zdravotné postihnutie, aby u ľudí vzbudzovali súcit. Niektorí z nich sa kvôli vidine vyššieho zárobku dokonca aj dobrovoľne zmrzačia. Väčšina z toho, čo zarobia, ...

Peter sa stal obeťou obchodníkov s ľuďmi

[06. 05. 2015]

Kveta Horváthová, moderátorka: "Sú v zúfalej situácii. Nemajú domov a prežívajú len zo dňa na deň. Bezdomovci sú častými obeťami obchodníkov s ľuďmi. Tí im nasľubujú dobrú prácu, ubytovanie a keď treba aj priateľku. Mnohí z nich im naletia. Pozrite si príbeh muža, ktorý za vidinou lepšej ...

BRATISLAVA - Žijeme vo vraku auta pred kostolom

[22. 04. 2015]

Danišovci prišli o prácu, byt aj o milované vnúčatá:

Napriek všetkému, čo sa im stalo, veria v lepší život! Imrich (59) a Margita (68) Danišovci sú spolu už 25 rokov. Osud sa s nimi nikdy nemaznal. Prišli o prácu, strechu nad hlavou, obľúbeného vlčiaka Uša, no najmä o milované vnúčatá Maroška ...

ROZHOVOR - Ošetruje kruté rany bezdomovcov: Klienti mi vravia, že moju prácu by nerobili

[22. 04. 2015]

Ošetruje kruté rany bezdomovcov: Klienti mi vravia, že moju prácu by nerobili 

O svojej práci hovorí s nadšením v hlase. Ale aj s odhodlaním, a to najmä vtedy, keď spomína prípady pacientov, nad ktorými iní zlomili palicu. Počas svojich služieb ošetruje i nepekne zapálené otvorené ...

BRATISLAVA - Diagnóza ťažký sociálny prípad. Keď lekár ošetruje bezdomovca

[20. 04. 2015]

Diagnóza ťažký sociálny prípad. Keď lekár ošetruje bezdomovca 

V ambulancii sedí muž. Je na konci s dychom. Ničí ho horúčka. Jeho organizmus devastuje obojstranný zápal pľúc. Nemocničná lekárka konštatuje diagnózu a pridá i formulku "casus socialis". To, s čím sa v nemocnici neleží. ...

BRATISLAVA - Každodenní hrdinova: Práca, ktorá veľa dáva. A ktorá veľa berie

[20. 04. 2015]

Každodenní hrdinova: Práca, ktorá veľa dáva. A ktorá veľa berie 

V centre hlavného mesta stojí dom so zelenou bránou. Deň čo deň okolo neho prejdú tisícky ľudí netušiac, čo sa skrýva za jeho múrmi. Dom, dalo by sa povedať, je miestom sociálneho kontaktu. Tvoria si ho sociálni pracovníci ...

«  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky