Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Dve percentá z daní mimovládkam

[15. 04. 2015]

Oto Görner, moderátor: "Firmy budú zrejme aj naďalej organizáciám z tretieho sektora poukazovať dve percentá zo svojich daní. Komora mimovládnych organizácií a ministerstvo financií sa napokon dohodli na kompromise. Podľa mimovládok ide o pozitívny kľúčový zlom v rokovaniach. Už dlho totiž ...

Sociálna pracovníčka: Týrané ženy a bezdomovci sponzorov nezaujímajú

[14. 04. 2015]

"Križovatky" zo Záhoria zasiahli do života už niekoľkým stovkám ľudí.

HOLÍČ. MALACKY. Spoločným znakom príbehov žien, ktoré sa ocitli a našli útočisko v Azylovom dome Emauzy v Holíči či v Azylovom centre Betánia v Malackách, je domáce násilie. Domy zriadila a prevádzkuje nezisková organizácia ...

Väzba pre "hlavu" skupiny otrokárov

[13. 04. 2015]

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Vo včerajších Krimi sme hovorili o policajnom zásahu v Rimavskej Sobote. Policajti objavili jedenásť bezdomovcov a ľudí zo slabších sociálnych vrstiev."

Pavol Michalka, moderátor: "Päťčlenná organizovaná skupina si z nich urobila novodobých otrokov, ...

Slováci zotročovali bezdomovcov

[08. 04. 2015]

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Minimálne z desiatich ľudí si mala trojica Slovákov v Česku robiť otrokov. Mali im slúžiť za minimum jedla a vykonávať tvrdé manuálne práce."

Patrik Buňka, redaktor (preklad z češtiny): "Práve sledujete zábery zásahovej jednotky, ako zatýka staršieho muža, ...

Siemens v Česku zamestná vybraných bezdomovcov

[07. 04. 2015]

Elektrotechnická firma Siemens si bude v Česku v rámci programu Restart@Siemens vyberať ľudí, ktorí o svoj domov prišli bez vlastného zavinenia. Ponúkne im ročnú pracovnú zmluvu. Siemens to oznámil vo štvrtok spolu s českým ministerstvom práce a sociálnych vecí. Firma v Česku ročne zamestná 15 až ...

Richard Schindler - Vždy je cesta von - krátky film o osude ženy na ulici

[02. 04. 2015]

Víťazný príspevok v kategórii Námet a Scenár v celoslovenskej súťaži Zlatá Klapka 2015.
...

Bezdomovci čítajú kruté odkazy o sebe. Zmenia stereotypné zmýšľanie?

[02. 04. 2015]

Smrdia, otravujú nám život, môžu si za to sami! Spoznávate tieto slová? Pravdou je, že aj na Slovensku ich čoraz viac ľudí zvykne používať v súvislosti s bezdomovcami.

Záber na bezdomovkyňu Cheryl v spote Raising the Roof.

Ale nikdy by sme nemali zabudnúť na jednu vec – ...

TRENČÍN - Dvoch ľudí bez domova v Trenčíne takmer upálil

[02. 04. 2015]

Neznámy výtržník oblial horľavou látkou dvoch bezdomovcov, ktorí prespávali v kotolni na najväčšom sídlisku v Trenčíne.

 Neľudský čin sa stal na Saratovskej ulici v Trenčíne 22. marca. Polícia hľadá neznámeho útočníka, ktorý oblial dvoch spiacich bezdomovcov horľavou ...

Bratislava - Na rodiny z Modrého domu v Petržalke zatlačili silou. Vypli ich.

[01. 04. 2015]

V sociálnej ubytovni na Čapajevovej ulici, ktorú mestská časť Petržalka predala developerovi, odpojili začiatkom marca elektrinu a vodu. Na Modrý dom už vydali búracie povolenie. BRATISLAVA. Desiatka sociálne slabých rodín, prevažne starší ľudia a dôchodcovia z ubytovne na Čapajevovej ulici v ...

Košice - Ľudí bez domova pohostili na veľkonočnom stretnutí

[01. 04. 2015]

Ľudí bez domova privítali v utorok v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach na veľkonočnom posedení. Tradičné stretnutie sa začalo omšou.  "Našou úlohou je, aby sme im pomohli, vliali nádej, vieru do života, aby mali lásku aj cez to utrpenie a vedeli ho znášať s trpezlivosťou, láskou," ...

«  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky