Kódex a preukaz predajcu

1. Predajca nosí preukaz so svojím registračným číslom a fotografiou pri predaji na viditeľnom mieste.
2. Predajca predáva časopisy označené číslom zhodným s registračným číslom uvedeným na preukaze. 
3. Predajca predáva časopis na určenom predajnom mieste uvedenom na jeho preukaze.
4. Predajca predáva časopisy za oficiálnu cenu uvedenú na titulnej strane časopisu.
5. Predajca predáva časopisy spôsobom, ktorý neobťažuje okoloidúcich (je triezvy, čistý, upravený, slušný).
6. Predajca sa zdržuje na predajnom mieste bez detí do 16 rokov.

NOVÉ BODY PLATNÉ OD MÁJA 2014:

7. Predajca aktívne pracuje na zlepšení svojej sociálnej situácie a riadi sa pokynmi sociálneho pracovníka.
8. Predajca v Bratislave je povinný nosiť aj
oficiálnu vestu s logom Nota bene. Začiatočník vestu nemá, iba špeciálny preukaz (veľkosti A) platný v daný mesiac.

Porušovanie týchto pravidiel v Bratislave nám môžete oznámiť na našom telefónnom čísle 02/52 62 59 62 alebo v iných mestách SR na tel.č. distribučných partnerov, ktoré pre nás distribuujú Nota bene  

 

PREUKAZ PREDAJCU NOTA BENE

Banská Bystrica/ ZvolenBratislava                    
 

Kežmarok


Košice


MalackyNitraPiešťanyPoprad


Prešov


Trnava

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics