Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kontakty Bratislava

výdajňa Nota bene na Karpatskej 10 v Bratislave je otvorená
v pracovné dni

8:00 až 12:00 a 13:30 až 17:00

+421 2 52 62 59 62


FAKTURAČNÉ ÚDAJE A ÚDAJE PRE ZMLUVY:
Názov (name): Proti prúdu
Adresa (address): Karpatská 10, 811 05 Bratislava ( mapa)
IČO (identification nu.): 36068781
DIČ (tax identification nu.): 2021585731
IČ DPH (also international tax identification nu., must be on the invocie): SK2021585731 
číslo účtu v tvare IBAN (account nu. IBAN): SK21 1100 0000 0026 6347 5014

Registrácia občianskeho združenia na MVSR: dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945

Štatutárne zástupkyne o.z.: Mgr. Zuzana Pohánková, Mgr. Sandra Pazman Tordová - obe zástupkyne môžu konať osve dľa stanov.Mimo Bratislavy spolupracujeme s miestnymi organizáciami, ktoré poskytujú Nota bene ako doplnkovú službu ku svojim službám. Distribučné miesta NOTA BENE na Slovensku.
PROTI PRÚDU

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
Mgr. Zuzana Pohánková
zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk
+421 917 275 812

Inzercia a distribúcia NB na Slovensku
Mgr. Igor Kocian
igor.kocian(zavináč)notabene.sk
+421 911 654 411

program NOTA BENE

Šéfredaktorka Nota bene, predsedkyňa správnej rady a štatutárna zástupkyňa
Mgr. Sandra Pázmán Tordová
sandra.tordova(zavináč)notabene.sk
+421 905 143 651

Editorka Nota bene
Ada Jung
ada.jung(zavináč)notabene.sk
+421 944 243 446

Koordinátor sociálnej práce
PhDr. Peter Kadlečík PhD.
peter.kadlecik(zavináč)notabene.sk
+421 907 733 388

Sociálni pracovníci
spoločný email: poradcovia(zavináč)notabene.sk

Mgr. Barbora Sekelská
barbora.sekelska(zavináč)notabene.sk
+421 905 440 878

Mgr. Veronika Bednarčíková
veronika.bednarcikova(zavinac)notabene.sk
+421 905 440 887

program ZAMESTNÁVANIE

Mgr. Matej Čajkovič
matej.cajkovic(zavináč)notabene.sk
+421 911 209 559

program BÝVANIE

Mgr. Barbora Žiaranová
barbora.ziaranova(zavináč)notabene.sk
+421 905 595 520

program ADVOKÁCIA

Mgr. Nina Beňová, PhD
nina.benova(zavináč)notabene.sk
+421 908 434 826

Mgr. Ivan Lorenc
ivan.lorenc(zavinac)notabene.sk

Mgr. Ingrid Ďurinová
ingrid.durinova(zavinac)notabene.sk
+421 915 779 746


Právna forma: občianske združenie (stanovy tu)
Registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945 
Registrácia časopisu Nota bene na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169

Štatutárny orgán združenia: Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu a Sandra Pazman Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene

Začiatok stránky