Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

BRATISLAVA - Nájomníci: Budú platiť trhové ceny!

[30. 11. 2007]

Autor: Zuzana Ondrušková
Strana: 2, 3
Nadpis: Nájomníci: Budú platiť trhové ceny!
Datum: 2007-11-27
Zdroj: Nový čas
Text:

Majitelia zreštituovaných domov už teraz upozorňujú ľudí na skončenie regulácie cien nájomného
Ľudia, ktorí bývajú v nájomných bytoch, sa budú musieť pripraviť na zvýšenie nájomného. V budúcom roku sa totiž končí regulácia cien a tak mestá a obce, ale aj majitelia zreštituovaných domov si budú môcť za nájomné vypýtať trhové ceny.
Nie ktorí vlastníci domov už teraz listami ľudí upozorňujú, že budú platiť viac. Rozdiel v niektorých prípadoch bude aj desaťtisíc korún. Mnoho ľudí však na takéto zvýšenie nemá peniaze.

Zo dňa na deň sa tak môžu stať bezdomovcami.
Deregulácia hornej hranice nájomného sa bytostne týka aj Rozálie Ondruškovej (79), ktorá v dvojizbovom byte žije so svojím chorým manželom. "Obaja sme rodení Bratislavčania a celý život sme prežili v Starom Meste.
Teraz hrozí, že nás odtiaľto vyženú, " povedala pani Rozália.

V ich byte sa už roky nekúri a netečie teplá voda, pretože majitelia nemajú záujem o opravu starého tepelného kotla. Manželia platia mesačný nájom vyše 3 600 korún. "Starí nájomníci niektorých bytov už zomreli a majitelia teraz za nájomné pýtajú viac než 32-tisíc korún. Predpokladáme, že po deregulácii bude žiadať rovnakú sumu. Z týchto ľudí sa stanú bezdomovci, " myslí si podpredsedníčka občianskeho združenia Právo na bývanie Eva Strasserová. Problém je, že mestská časť nemá pre nájomníkov v reštituovaných bytoch náhradné ubytovanie. Pritom práve tu je najviac reštitučných rozhodnutí.
List o skončení regulovaného nájmu dostal aj Bratislavčan Jozef, ktorý býva na bratislavskej Ulici 29. augusta. Informujú ho, že ceny nájomného budú od roku 2009 od 10- do 18-tisíc korún.

"Náklady sú tam oveľa vyššie, ako platia nájomné.
V súčasnosti na dome prebiehajú opravy a vrazili sa do nich veľké peniaze. Súčasná výška nájomného je malá, nepokrýva to. Po deregulácii zdvihneme ceny na trhové. Tento výpočet sme robili na základe výmery bytu a súčasných trhových cien prenájmov. Považovali sme za rozumné dať nájomníkom dopredu vedieť, ako sa ceny zmenia, aby sa dokázali včas zariadiť, " vysvetlil právnik Peter Zelenay, ktorý zastupuje majiteľku zreštituovaného domu. 

Čo na to rezort výstavby
Zákon o regulácii cien nájomného končí svoju platnosť 31.
decembra 2008. To znamená, že od 1. januára 2009 nebudú ceny štátom regulované a žiadny strop - maximálna cena nájomného - existovať nebude. "Nemyslíme si, že nájom pôjde až tak výrazne hore. Mestá a obce predsa nechcú ísť proti svojim ľuďom, to by si sami zatiahli slučku na krku. Nechcú vás dostať preč, nejde im o politiku vyprázdňovania bytov, " povedal hovorca ministerstva výstavby Miroslav Batovský.
Podľa neho je cena nájomného výsledkom dohody prenajímateľa a nájomcu.
Vychádza to aj z Občianskeho zákonníka, nemalo by to teda byť jednostrannou záležitosťou. Ministerstvo tvrdí, že nájomný bytový sektor na Slovensku predstavuje zhruba len 2, 5 percenta z celkového bytového fondu.
Ako je to s mestskými bytmi
Košice
Cena nájmu:
1-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Sk
2-izbový byt . . . . . . . . . . . . . 1 250 Sk
3-izbový byt . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk
Tieto ceny nie sú maximálne.
Tvoria iba 60 percent z maxima plateného nájomného. Po deregulácii pôjdu ceny nájomného hore. V nájme sa odrazí všetko.
Žilina
Cena nájmu:
1-izbový byt . . . . . . . . . . . 1 300 až 2 500 Sk
2-izbový byt . . . . . . . . . . . 2 000 až 3 700 Sk
3-izbový byt . . . . . . . . . . . 3 100 až 4 400 Sk
Pokiaľ ide o dereguláciu cien nájomného, o zvyšovaní cien sa momentálne neuvažuje.
Trnava
Cena nájmu:
1-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 036 Sk
2-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 522 Sk
3-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 870 Sk
Štandardné, postavené pred rokom 1989
1-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 625 Sk
2-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 930 Sk
3-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 732 Sk
Novopostavené byty, kde bola poskytnutá dotácia štátu
V prípade sociálnych bytov sa uplatňuje len 30 percent z nájmu, čo napríklad pri 1-izbovom byte predstavuje sumu 185 Sk na mesiac. K výške nájmov po deregulácii sa vyjadriť nedokázali.
Nitra
Cena nájmu:
1-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk
2-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 Sk
3-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 Sk
Byty 1. kategórie
1-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Sk
2-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 Sk
3-izbový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 Sk
Byty 2. kategórie
K 30. septembru 2007 má mesto Nitra neodpredaných 181 komunálnych bytov, ktoré sa postupne dopredávajú do vlastníctva nájomcom.
Deregulácia nájomného by určite v mnohých prípadoch viedla nájomcov týchto bytov k ich odkúpeniu do osobného vlastníctva.

 

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics