Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Nosiči batožín / Homeless Luggage porters

V decembri roku 2014 sme dali 7 ľuďom bez domova prácu na trvalý pracovný pomer, aby pomohli starším ľuďom a ženám s batožinou na stanici prekonať prekážky v podobe schodov.


PREČO NOSIČI BATOŽÍN?

Lebo na Hlavnej železničnej stanici v Hlavnom meste SR nemáme výťahy ani eskalátory (a to ani v roku 2018 ...)

Nosičom so skúsenosťou bezdomovectva ponúkame v rámci nášho pilotného programu oddlžovania okrem mzdy zduplikovanie všetkách peňazí, ktoré si odložia zo svojej mzdy na splatenie dlhov. Naším primárnym cieľom je pomôcť im oddĺžiť sa v zdravotnej poisťovni, aby mali prístup k zdravotnej pomoci.


VYMYSLELI SME TO TAK, ABY ZADLŽENÍ ĽUDIA BEZ DOMOVA ZÍSKALI PRÁCU A VEDELI SI JU UDRŽAŤ A ZÁROVEŇ SA ODDLŽOVAŤ.


 1. Páči sa nám, že sa situácia obrátila. Ľudia bez domova pomáhajú verejnosti, ktorá cestuje s batožinou.


 2. Nosiči pracujú na trvalý polovičný úväzok v našom OZ Proti prúdu (vydavateľ NB) s riadnou mzdou a odvodmi do sociálnej poisťovni i zdravotnej poisťovni (pozn. ŽSR ani ZSSK náš projekt nijako nefinancuje)
 3. Zbavujú sa postupne dlhov - využívajú motivačné príspevky na splácanie dlhov, tzv. matching do výšky 100 eur (ak si nosič odloží 100 eur z výplaty, sumu mu zduplikujeme a znížime tak pôvodný dlh na zdravotnom poistení)
 4. Predávajú časopis Nota bene v poobedňajších hodinách
 5. Zaviedli sme pracovný koučing pre nosičov - majú k dispozícii sociálneho pracovníka na pracovisku pre aktuálne krízové situácie i učeniu sa pracovným zručnostiam
 6. Využívajú naše sociálne a právne poradenstvo
 7. Otočili sme role - nosiči sú teraz tí, ktorí pomáhaju (starším a ženám)

 


POMÔŽTE NÁM UDRŽAŤ PRÁCU NOSIČOV BATOŽÍN

 1. Využite službu nosenia batožín a hovorte o nej ďalej :-) 
 2. Prispejte na mzdy pre nosičov a na motivačné príspevky na splácanie dlhov online cez darcovský portál dobrej krajiny alebo pošlte dar na náš účet číslo IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX, do poznámky napíšte: dar nosiči.
 3. Pošlite darcovskú sms na číslo 877 s nasledovným textom: DMS NOTABENE pre jednorázovú podporu, alebo DMS START NOTABENE a nosičov podporíte automaticky každý mesiac sumou 2 eurá, až kým to nezrušíte zaslaním textu: DMS STOP NOTABENE. 
 4. Ak môžete ponúknuť kurz či stáž, ozvite sa nám na peter.kadlecik@notabene.sk, +421 907 733 388.

Projekt Nosiči batožín od jeho vzniku podporili. Ďakujeme!


Začiatok stránky