Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Nosiči batožín / Homeless Luggage porters

Dávame šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Predávajú časopis Nota bene a od 8.12.2014 ich zamestnávame ako nosičov batožín na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.


Prečo práve nosiči batožín?

Naši predajcovia potrebujú prácu a starší ľudia a ženy s batožinou na bratislavskej stanici potrebujú pomôcť prekonať prekážky v podobe schodov. Práca nosiča spája obe tieto potreby. Ľudia bez domova sú obvykle v roli tých, ktorým potrebujú pomoc.

Páči sa nám, že sa situácia obrátila - v roli nosičov sú to práve naši predajcovia, ktorí pomáhajú starším ľuďom a ženám, ktorí cestujú s batožinou. Chceme vniesť do života našich predajcov dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty.

Na ulici človek často stráca nádej. Našou víziou je, aby ľudia v neľahkej životnej situácii uverili, že ich život môže byť lepší a posilniť ich vlastné schopnosti aby svoje ciele dokázali naplniť.

Dlhy a exekúcie spôsobujú, že predajcovia nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a demotivujú ich zamestnať sa. (Väčšina má dlhy na zdravotnom poistení, ktoré vznikajú už len tým, že človek nepoberá sociálne dávky a nie je vedený na úrade práce, ďalej sú to dlhy na MHD atď.)

V rámci nášho pilotného programu oddlžovania zduplikujeme všetky peniaze, ktoré si klient odloží zo svojej mzdy na splatenie dlhov. Naším primárnym cieľom je pomôcť im oddĺžiť sa v zdravotnej poisťovni, aby mali prístup k zdravotnej pomoci.

 

POMÔŽTE NÁM UDRŽAŤ PRÁCU NOSIČA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Celoročné náklady na projekt sú 50 000 eur. 

  1. Využite službu nosenia batožín a hovorte o nej ďalej :-) 
  2. Prispejte na mzdy pre nosičov a na motivačné príspevky na splácanie dlhov online cez darcovský portál dobrej krajiny alebo pošlte dar na náš účet číslo IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX, do poznámky napíšte: dar nosiči.
  3. Pošlite darcovskú sms na číslo 877 s nasledovným textom: DMS NOTABENE pre jednorázovú podporu, alebo DMS START NOTABENE a nosičov podporíte automaticky každý mesiac sumou 2 eurá, až kým to nezrušíte zaslaním textu: DMS STOP NOTABENE. 
  4. Ak môžete ponúknuť kurz či stáž, ozvite sa nám na peter.kadlecik@notabene.sk, +421 907 733 388.

Projekt Nosiči batožín od jeho vzniku podporili. Ďakujeme!


Projekt Nosiči batožín Nota bene sme vymysleli tak, aby sme poskytli reálnu šancu pre zadĺžených ľudí bez domova získať a udržať si prácu nosiča a splácať svoje dlhy. 

6 dôvodov, prečo to funguje tak dobre:

  1. Nosiči pracujú na trvalý polovičný úväzok v našom OZ Proti prúdu (vydavateľ NB) s riadnou mzdou a odvodmi do sociálnej poisťovni i zdravotnej poisťovni (pozn. ŽSR ani ZSSK náš projekt nijako nefinancuje)
  2. Zbavujú sa postupne dlhov - využívajú motivačné príspevky na splácanie dlhov, tzv. matching do výšky 100 eur (ak si nosič odloží 100 eur z výplaty, sumu mu zduplikujeme a znížime tak pôvodný dlh na zdravotnom poistení)
  3. Predávajú časopis Nota bene v poobedňajších hodinách
  4. Zaviedli sme pracovný koučing pre nosičov - majú k dispozícii sociálneho pracovníka na pracovisku pre aktuálne krízové situácie i učeniu sa pracovným zručnostiam
  5. Využívajú naše sociálne a právne poradenstvo
  6. Otočili sme role - nosiči sú teraz tí, ktorí pomáhaju (starším a ženám)

Piati nosiči si vďaka tomuto nášmu modelu zamestnania úspešne udržali zamestnanie od spustenia projektu (dec. 2014). Traja nosiči sa už dostali k zdravotnej starostlivosti a s jedným podstupujeme osobný bankrot. Jeden nosič si úplne splatil dlh na zdravotnom poistení a získal zamestnanie inde. Spoločne už splatili 8 000 eur zo svojich dlhov.


 

Začiatok stránky