Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 
Venujte nám 2,- eurá mesačne. 

Pošlite darcovskú SMS na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMSna číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Nebojme sa hovoriť pravdu nahlas

[01. 02. 2017]

Články bez autorov, prekrútené fakty, vymyslené štatistiky. To sú nástroje extrémistov na internetové šírenie nenávisti. Čo môžeme s takouto manipuláciou urobiť?

 Extrémistické tendencie, čiže deštruktívne prejavy voči demokracii, ľudským právam, etnickým a sexuálnym menšinám silnejú na celom svete a majú viacero podôb. Od priamej agresie teroristických útokov, cez formovanie extrémistických skupín vyzývajúcich k obrane národa, až po rôzne formy šírenia nenávistných ideí na internete.


V rámci kampane financovanej Európskou úniou, zameranej na efektívne sledovanie, vyšetrovanie a obranu proti násilnému extrémizmu v kyber priestore, spustilo 9. Septembra minulého roku občianske združenie Ľudia proti rasizmu webstránku protinenavisti.sk. Umožňuje identifikovať rôzne formy cyberhate (internetovej nenávisti) a ponúka rady, ako na ne reagovať. Problematiku cyberhate nám priblížila právnička Irena Bihariová, predsedníčka Ľudia proti rasizmu, iniciátorka a spoluautorka www.protinenavisti.sk.

Text: Galina Lišháková      Foto: protinenavist.sk

Celý článok si môžete prečítať v Nota bene 188 február 2017

 

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics