Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 
Venujte nám 2,- eurá mesačne. 

Pošlite darcovskú SMS na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMSna číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Barlička pre život

[03. 04. 2017]

Existuje miesto, kde je každý príbeh príbehom víťazstva, ktoré stojí za to. Z klientov sa stali kolegovia, z detí s postihnutím mladí muži a ženy, ktorí sa dokážu uplatniť.

Na začiatku bola snaha štyroch rodín vytvoriť miesto, kam by mohli chodiť ich deti s postihnutím, aby nezostali zatvorené medzi štyrmi stenami. Dnes v priestoroch občianskeho združenia Barlička na prešovskom Sídlisku III funguje niekoľko zariadení pre ľudí s postihnutím a seniorov a na ich prevádzkovaní sa podieľajú samotní mladí ľudia s postihnutím. Z klientov sa stali kolegovia, z detí s postihnutím mladí muži a ženy, ktorí sa dokážu uplatniť.

Text a foto: Jana Čavojská

Celý článok si môžete prečítať v Nota bene 190 Apríl 2017

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics