Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 
Venujte nám 2,- eurá mesačne. 

Pošlite darcovskú SMS na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMSna číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Obrazy duše

[02. 05. 2017]

Ženy. Nesú toho na pleciach veľa. Starajú sa o deti, pracujú v najrôznejších profesiách, pohybujú sa v mužskom svete, pociťujú stres, nedostatok času pre seba. Ale niektoré si ho nájdu a namaľujú obrazy duše...

Sedím na prízemí rodinného domu v tichej uličke neďaleko Horského parku, vo veľkej miestnosti s kozubom a klavírom, odkiaľ sa vychádza do záhrady. Gauč, starodávny sekretár, koberec, obrazy a sošky. To všetko tvorí útulnú domácku atmosféru. Mária Kubasáková, výtvarníčka a architektka, tu vedie kurz Obrazy duše.

„Kurz vznikol spontánne, keď som si robila štvorročný terapeutický výcvik zameraný na prácu s telom na Akadémii psychosofie pre Strednú Európu. Jej zakladateľ, Yehuda Tagar, vytvoril terapeutickú metódu známu ako psychofonetika, na základe svojej skúsenosti z prostredia divadla a filozofie slobody Rudolfa Steinera,“ vysvetľuje Mária. Psychofonetika pracuje s vnímaním mentálnych obsahov cez telesné pocity a ich vyjadrením cez gesto, pohyb, zvuk. „Človeka chápe ako bytosť, ktorá je plným vyjadrením spojenia tela, duše a ešte niečoho, čo ho presahuje.“

Celý článok nájdete v májovom Nota bene - 191 - Matka.

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics