Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 
Venujte nám 2,- eurá mesačne. 

Pošlite darcovskú SMS na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMSna číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Čo sa deje v spánku

[02. 10. 2017]

Aj keď sa mu vyhýbame silou vôle, skôr či neskôr nad nami zvíťazí. Inokedy naň zúfalo čakáme, no on nie a nie prísť. Poruchy spánku si často spôsobujeme sami.

Rytmus spánku a bdenia riadia akési vnútorné hodiny – skupina buniek v medzimozgu, citlivá na zmeny pomeru svetla a tmy. „Z toho vyplýva aj prvá najčastejšia porucha spánku. Dostavuje sa obvykle okolo puberty a spočíva v tom, že adolescenti majú tendenciu posúvať si zaspávanie do neskorších hodín, a tým pádom sa aj neskôr prebúdzať,“ vysvetľuje doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD., zakladateľ spánkového laboratória na Klinike pneumológie a ftizeológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Podľa odborníka by sme vraj posúvanie zaspávania nemali našim deťom vyčítať, lebo je to biologicky dané, ale snažiť sa o korekciu treba. V opačnom prípade vznikne tzv. naučená nespavosť. „Optimálny čas zaspávania je okolo 22. hodiny. Pokiaľ ho premeškáme, klesá hladina melatonínu, hormónu prispievajúceho okrem iného aj k zaspávaniu a kvalite spánku. Musím však povedať, že s melatonínom dostupným v lekárňach sa dá účinne riešiť jediný typ nespavosti, takzvaný Jet-Lag syndróm, alebo tzv. pásmová choroba vznikajúca asynchróniou biorytmov v dôsledku prekonania niekoľkých časových pásiem pri diaľkovom lete.“

REM A NON-REM

Spánok prebieha v zhruba 120 až 150-minútových cykloch, v ktorých by sa mali vystriedať všetky fázy od plytkého non-REM spánku, cez hlboký non-REM spánok až po REM spánok, ktorým sa celý cyklus ukončuje. „Ak si niekto posúva čas zaspávania, napríklad kvôli práci, v dôvere, že keď prespí sedem – osem hodín, tak či tak obsiahne všetky fázy spánku, je na omyle. Ukrátením sa o spánok pred polnocou príde o dostatok hlbokého non-REM spánku a nebude adekvátne odpočinutý. K ránu ho totiž rapídne ubúda a nemusí byť prítomný vôbec. Ale ani odstrihnúť ranný REM spánok nie je dobré. Všetky štádiá by mali byť proporcionálne zastúpené.“

Celý článok nájdete v októbrovom Nota bene - Spánok. Príjemné čítanie.

Text: Galina Lišháková

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics