Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 
Venujte nám 2,- eurá mesačne. 

Pošlite darcovskú SMS na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMSna číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Posolstvo plné nehy

[14. 11. 2017]

Pošepkajte si to slovo len tak pre seba. Teraz, potichu, potichúčky. Neha... Cítite to?

Nalistoval som si nehu v stručnom etymologickom slovníku slovenčiny. A bol som úprimne prekvapený. Používa sa od 19. storočia a je prevzaté z ruského néga. Slovo málo jasného pôvodu. Znamená azda umývať, zmývať, očistiť, poskytovať starostlivosť... Súhlasím. Nehou sa očisťujem. Očisťujem sa dotykom, obrazom, písaním, vypovedaním... V snahe byť vnímavý, vedomý a prítomný.

Moje fotografie sú odrazom. Obrazom môjho vnútorného sveta, môjho vnímania a rozmýšľania, najmä tie osobné, na ktorých je Lukáš. Lukáš je môj syn už takmer osem rokov. Vlastne ním bol už dávno pred narodením, keď som na neho ešte len čakal. Už vtedy som si ho predstavoval a v tom očakávaní som o ňom písal. A potom prišiel a ja som ho začal dokumentovať vo fotografiách. Prirodzene, kvôli pamäti. A robím tak doteraz. Vášnivo, srdcom.

DIEŤA AKO UČITEĽ
Deti nás učia. Sú tu na to, aby nás znežnili, aby nás naučili čosi viac o nás samých, o živote. Cez ne chápeme seba, blízkych i ďalekých, dozvedáme sa, spájame súvislosti, rastieme... Lukáš je môj učiteľ. Aj skrz neho sa vyjadrujem, tlmočím moje pocity a myšlienky. Už to nie je len číra dokumentácia, ale snáď aj výpoveď. Spontánna snaha zachytiť čosi, čo cítim. Skúmavo, ako nápovedu. Je to dar pre neho. Vizuálna spomienka na detstvo. Záznam o tom, ako sa menil, ako ma menil...

Celý článok nájdete v novembrovom Nota bene - Nežne. Príjemné čítanie.

Text a foto: Juraj Sedlák

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics