Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 
Venujte nám 2,- eurá mesačne. 

Pošlite darcovskú SMS na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMSna číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Ženy sebe

[04. 12. 2017]

Oslobodiť ženy v domácnosti pomohli aj ich vlastné vynálezy. Zlepšovateľky sa sústredili najmä na to, aby si uľahčili monotónne a nikdy sa nekončiace povinnosti. 

Vynašla stroj na vyrezávanie podrážok, mechanické počítadlo, hasiaci prístroj a prispela k úpravám prvých leteckých motorov. Margaret E. Knightovej, najslávnejšej vynálezkyni 19. storočia, prisudzujú niektoré zdroje vyše 89 vynálezov. Ten najväčší – papierové vrecko s pevným rovným dnom – používame dodnes.

Margaret už v detstve neustále myslela na to, čo by doma vylepšila. Starším bratom vyrábala hračky. Mame, ktorá po smrti otca živila rodinu, vymyslela ohrievač nôh, aby jej spríjemnila úmorné hodiny strávené šitím.

Mala len základné vzdelanie, lebo už ako dvanásťročná musela pracovať. Keď jej kolegyňu v textilnej fabrike prebodla súčiastka, ktorá vyletela z tkáčskeho stavu poháňaného motorom, Margaret prišla na to, ako podobným nehodám predísť. Jej mechanizmus, ktorý automaticky vypol stroj s poruchovou súčiastkou, sa rýchlo rozšíril do ďalších textiliek.

V roku 1850 sa nerátalo s tým, že by ženy a dievčatá podávali patenty. Jedinou odmenou pre Margaret bol dobrý pocit, že fabriky sú vďaka nej bezpečnejšie. No o dvadsať rokov neskôr, keď vytvorila prelomový papierový obal, už o svoj kredit nemienila prísť. V časoch, keď sa nákup nosil v drevených debničkách alebo vetchých papierových balíčkoch podobným obálkam, vymyslela prístroj, ktorý skladal papier na pevné, opakovane použiteľné vrecká.

V podniku, ktorý prerábal jej drevený prototyp na železný model, prístroj tajne odkopíroval Charles Annan a dal si ho patentovať ako svoj vynález. Margaret ho zažalovala a spor vyhrala. Annan sa vraj obhajoval tvrdením, že taký komplexný aparát by žena nedokázala vymyslieť.

Celý článok nájdete v decembrovom NOTA BENE - DOBRO. Príjemné čítanie

Text: Dagmar Gurová, foto: Klaus Lempelman

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics