Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Nota bene číslo 210Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 

Pošlite darcovskú SMS v hodnote 2 eurá na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMS na číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Noc je plná hviezd

[04. 04. 2018]

„Nesie nás dobro, ktoré je väčšie ako my sami.“ O noci, o tajomstve Veľkej noci, o tajomstve všeobecne, aj o aktuálnej slovenskej noci a svitaní sa s nami zhováral kazateľ DANIEL PASTIRČÁK.

Máš rád noc?

Mám rád všetky podoby noci, aj noc, ktorá je úplne temná. Noc má pre mňa symbolický význam, lebo odráža našu existenciu. Vo svojom vnútri veľakrát dorazíme do nejakej noci. Niečo na nás čaká, obklopuje nás niečo neznáme a my nevidíme, čo to je. Čakáme na svetlo. Noc som do istej miery aj ja sám. Všetky neznáme, temné veci vo mne, ktoré sa občas vynoria. No a obrovským symbolom je pre mňa noc plná hviezd. V noci vidíme, akí sme uprostred vesmíru maličkí, akí maličkí sme uprostred obrovskej katedrály. Táto katedrála je pre mňa obrazom Nekonečna, po ktorom túžim. Tak nás obklopuje vesmír Pravdy, z ktorého poznáme len zrniečka. Všetko ostatné predstavuje tajomstvo noci. Podobne ako v láske, v ktorej sa dotkneme len malého zrniečka toho druhého. To, čo nás k spojeniu v láske ťahá, je znovu tajomstvo, ktoré samotné spojenie presahuje.

Prečo človek potrebuje tajomstvo? Napríklad teraz často počujeme o tajomstve Veľkej noci.

Tajomstvo je to, čo nejakým spôsobom zostáva skryté vysvetleniu. Už v slove vysvetlenie je svetlo – čiže snažíme sa niečomu porozumieť tak, že to máme v rukách a môžeme s tým nejako narábať. Tajomstvo predstavuje situáciu, v ktorej veci zostávajú skryté. Myslím, že pre ľudskú existenciu je vlastné, že existujú veci, ktoré ani vysvetlené byť nemôžu. Páči sa mi výrok apoštola Pavla, v ktorom hovorí o múdrosti Božej skrytej v tajomstve. Keď som nad tým rozmýšľal, uvedomil som si, že racionalita nás núti osvetľovať tajomstvo až po moment, kedy vlastne zanikne. Pavol však naznačuje, že existuje niečo, čo nikdy vysvetlené nebude. Múdrosť, ktorá, naopak, čím hlbšie do nej prenikáme, tým viac je plná tajomstva.

To však platí aj o vede. Veď vidíme, že nový objav často poprie predošlé zistenia.

Áno, veď aj dnes platí Sokratov paradox „viem, že nič neviem“. Čím viac rozširujeme naše poznanie, tým viac sa rozširujú i hranice toho, čo ešte nepoznáme. V duchovnej oblasti takisto existujú tajomstvá, ktoré stále zostávajú skryté, hoci do nich prenikáme znovu a znovu. Napríklad sloboda. Ak by sme ju chceli vysvetľovať čisto na základe hmotnej existencie človeka, museli by sme prísť k záveru, že žiadna sloboda neexistuje. A predsa tu je, sme ňou obklopení, sme v nej, myslíme slobodne, rozhodujeme sa slobodne. Ešte väčším tajomstvom je láska. Kým do nej človek nevstúpi a nezačne sa jej odovzdávať, možno má nejaké konkrétne predstavy, ale keď je v nej, tajomstvo sa rozširuje. Pre mňa je tajomstvo práve preto vzácne, že je vlastné najhlbším ľudským hodnotám, ako sú láska, pravda, sloboda. Múdry človek tajomstvo neodmieta, odovzdáva sa mu.

Celý rozhovor nájdete v aprílovom NOTA BENE - Noc. Príjemné čítanie

Text: Ada Jung, foto: Alan Hyža

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics