Občianske združenie Medzi nami

Čo je cieľom občianskeho združenia Medzi nami?

Pomáhať prostredníctvom časopisu Nota bene ľuďom v núdzi s vážnymi zdravotnými problémami. Pretože napísaním a uverejnením príbehu pomoc nekončí. Autori s nimi naďalej komunikujú, ozývajú sa ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom pomôcť, organizuje sa pomoc a po prebehnutí liečby sme zas zvedaví na jej výsledky.

Čo konkrétne robí OZ Medzi nami?

OZ Medzi nami vedie účet pre ľudí z príbehov, na ktorý môže prispieť každý, kto chce pomôcť. OZ Medzi nami financie zhromažďuje na svojom oficiálnom, dozornými orgánmi kontrolovanom účte, a prijímateľovi pomoci naraz vyplatí konečnú čiastku v termíne, v ktorom treba zaplatiť za liečbu alebo zdravotnícke pomôcky.

Prečo práve takýto systém pomoci?

Takýto systém zbierania finančných prostriedkov je najvhodnejší preto, lebo ľudia, o ktorých píšeme, často nevedia hospodáriť s peniazmi, nemajú vlastný účet alebo peniaze posielané po sto či päťsto korún minú na bežné potreby a nenašetria si z nich na liečbu. Ďalší dôvod je ten, že darcovia chcú zostať v anonymite a preto príspevok nechcú previesť priamo na účet príjemcu (na výpise z účtu aj na poštovej poukážke by videl ich meno).

Ako vzniklo OZ Medzi nami?

Na príbehy dospelých a detí s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré pre Nota bene, reagovalo veľmi veľa ľudí, ktorí chceli nejako pomôcť.

Kto píše príbehy o ľuďoch v núdzi v NOTA BENE?

autorka textov: Lucia Laczkó
autor fotografií: Alan Hyža


Kontakty na OZ Medzi nami: 
http://ozmedzinami.sk
0905/ 24 03 89, 0905/ 910 827 
pribehy@ozmedzinami.sk  

Číslo účtu OZ:
4040218205/3100, Ľudová banka, a.s.,

Adresa:
OZ Medzi nami, Gercenova 2, 851 01 Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte meno človeka, ktorému chcete pomôcť.

O tom, ako jednotlivé príbehy pokračujú, vás budeme na stránkach Nota bene informovať.

Začiatok stránky