Podporné aktivity pre predajcov

V projekte Nota bene ponúkame ľuďom bez domova, ktorí sa odhodlali na predaj časopisu, aj mnoho ďalších podporných aktivít. 

Poradenstvo

 • sociálne poradenstvo
 • hĺbkové individuálne poradenstvo - partnerstvo v riešení aktuálnych a dlhodobých cieľov klienta
 • svojpomocné skupiny predajcov

Služby

 • možnosť šetrenia a úschovy dokladov a cenných materiálov v sejfe pred krádežou
 • možnosť zdarma telefonovať na pracovné ponuky, úrady a na získanie kontaktu s blízkymi
 • možnosť zasielania sociálnych dávok na našu adresu
 • príjem osobnej pošty na našej poštovej adrese
 • bezplatný prístup k internetu a počítačom
 • kupónový obchod - nákup tovaru za získané kupóny, ktoré sú pridelované za množstvo predaných časopisov, za pomoc atď..
 • prístup k oblečeniu, obuvi, dekám a spacákom, ktoré nám daruje verejnosť

Podpora zdravia predajcov

 • možnosť nechať si preplatiť časť nákladov na zdravotné potreby: lieky, obväzy, ošetrenia, liečenie.

Podpora vzdelávania a zamestnávania predajcov

 • tréningy pre zvyšovanie sebavedomia
 • tréningy na zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností
 • kurzy a krúžky podľa záujmu klientov: napr. kurz anglického jazyka, individuálny tréning v základov práce na PC

Kultúrne a športové aktivity

 • aikido sebaobrana pre predajcov Nota bene
 • spoločné návštevy kultúrnych podujatí
 • knižnica Nota bene
 • spoločné oslavy (Vianočný večierok, Výročie)
 • spoločné výlety po Slovensku ale aj do zahraničia
 • Homeless ples a Homeless Juniáles
 • podpora hrania v Divadle bez domova – divadelné projekty ľudí bez domova, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov

Začiatok stránky