Predaj Nota bene v porovnaní s ostatnými mesačníkmi

Predaj mesačníkov na Slovensku  

Priemerný tlačený a predaný náklad titulov prihlásených do systému overovania nákladov tlače na Slovensku v jednotlivých mesiacoch od ABC SR.

Kontaktná osoba na inzerciu:
Jaro Šipoš
0911 654 411
jaroslav.sipos@notabene.sk

Viac informácií o čitateľoch NOTA BENE máme vďaka prieskumu mediálneho a spotrebného správania v Slovenskej republike MML-TGI SR (Market & Media & Lifestyle - TGI), ktorý realizuje spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. od roku 1997.


Cenník inzercie dodáme na vyžiadanie.

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics