Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Profil verejného obstarávateľa

Zverejnenie zákaziek nad 1000 Eur podľa paragrafu č. §102 zákona o verejnom obstarávaní odsek č. 4:

hodnota zákazky: 726 + 245 Eur bez DPH *2
predmet zákazky: inzercia Rádio Expres
dodávateľ: Expres Media k.s., Vrútocká 48, IČO: 35792094

hodnota zákazky: 1440 Eur bez DPH *2
predmet zákazky: inzercia Život
dodávateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., IČO: 00678155

hodnota zákazky: 1305 Eur bez DPH
predmet zákazky: inzercia Nový čas Nedeľa
dodávateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., IČO: 00678155

hodnota zákazky: 1231,66 + 297 Eur bez DPH
predmet zákazky: prenájom reklamných ploch
dodávateľ: JCDecaux Slovakia, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 35 695 412

hodnota zákazky: 3900 Eur bez DPH
predmet zákazky: tlačiarenské služby - tlač knihy Zázračné dieťa
dodávateľ: Marketing and Business Group, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 43801111

Zákazka - tlačiarenské služby podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Výzva: Verejná súťaž na tlač Nota bene 14.10.2013
Súťažné podmienky: Verejná súťaž na tlač Nota bene 14.10.2013
01 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď zo dňa 25.10.2013
Otváranie ponúk 4.11.2013.
Otváranie ponúk - kritériá - 3.12.2013
Rámcová zmluva s úspešným uchádzačom - 24.1.2014
Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - 27.1.2014


----------------------------

aktualizované, 27.1.2014

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics