Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Projekty

Ľuďom bez domova poskytujeme v rámci ich zapojenia sa do predaja časopisu Nota bene aj ďalšie podstatné podporné služby.

ZAMESTNÁVAME A ODDLŽUJEME VYBRANÝCH PREDAJCOV NOTA BENE AKO NOSIČOV BATOŽÍN

Od mája 2014 realizujeme pilotný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova Nosiči batožín Nota bene. 

VYDÁVAME KNIHY Z PERA PREDAJCOV NOTA BENE

Okrem predaja časopisu Nota bene si ľudia bez domova môžu zlepšiť svoju situáciu aj predajom kníh. S vydávaním kníh z pera predajcov Nota bene sme začali, aby sme pomohli ľuďom bez domova ľahšie prežiť zimu. Od roku 2006 sa stali pevnou súčasťou našej pomoci a okrem časopisu predajcovia môžu ponúknuť svojim zákazníkom ďalší produkt – knihu. Cieľom je tiež dať možnosť ľuďom, ktorí si už časopis kúpili, ale chcú predajcom ešte pomôcť, aby si mohli kúpiť iný tovar a podporili tak myšlienku, že predajcovia ostanú predajcami a nestanú sa žobrákmi. Knihy zároveň ukazujú ľudí bez domova ako talentovaných spisovateľov. Narúšajú tak obraz ľudí bez domova, ktorých mnohí vidia len ako asociálov a alkoholikov.

Doteraz sme vydali:

 • Zatúlaný Gombikprvá ilustrovaná rozprávková kniha o bezdomovectveV PREDAJI OD 13.11.2014
 • O zvieracej dušičke STÁLE V PREDAJI - druhá kniha z pera predajkyne Jely Matuškovičove
 • Zázračné dieťa - STÁLE V PREDAJI - prvá kniha z pera predajkyne Jely Matuškovičovej
 • Na skok v base a Pouličná romanca - VYPREDANÁ - tretia kniha z pera Júliusa, popisuje drsné autentické príbehy ľudí z ulice - shakespearovský príbeh lásky a švejkovsky smutno-smiešne historky zo života odsúdených väzňov
 • Muži, ženy, deti a pes - STÁLE V PREDAJI - prvá audiokniha na Slovensku, ktorú nahovorili samotní ľudia bez domova - predajcovia NOTA BENE
 • Muži, ženy, deti a pes - VYPREDANÁ - kniha obsahuje fotografie zo života ľudí bez domova, ktorých autormi sú samotní predajcovia NOTA BENE 
 • Ulica, môj domov - VYPREDANÁ - prvá kniha napísaná bezdomovcom na Slovensku - bezdomovcom sa človek spravidla nerodí, ale sa ním stáva.
 • ... ale aj napr. Bohumilý kalendár, v ktorom bezdomovci v umeleckých fotografiách zobrazili rôzne podoby božstiev a nebeské bytosti z celých dejín

 

VYDÁVAME ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

Vydali sme 3 odborné publikácie, vychádzajúce z našich skúseností z práce s ľuďmi bez domova:

 

ORGANIZUJEME JEDINÚ KONFERENCIU O BEZDOMOVECTVE NA SLOVENSKU

Prinášame organizáciám a samosprávam, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, možnosť získať nové poznatky a vymeniť si svoje skúsenosti. Organizujeme každoročne konferenciu Ľudia bez domova.

Od roku 2007 organizujeme odbornú konferenciu Ľudia bez domova.

Konferencia ako jediná svojho druhu na Slovensku prináša príklady dobrej praxe v oblasti riešenia bezdomovectva zo zahraničia i Slovenska a poskytuje potrebný priestor na výmenu skúseností a diskusiu nielen na úrovni organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, ale aj na úrovni zástupcov ministerstiev a akademickej obce.

Doposiaľ zorganizované konferencie:

 

ORGANIZUJEME VÝSTAVY

Ion Barladeanu - 2011 - Rybné námestie v Bratislave

 • Sme či nie sme iní - 2010 - Nový most v Bratislave
 • Pomáhame odraziť sa - 2009 - Hlavná železničná stanica v Bratislave a Košiciach

 

ORGANIZUJEME HOMELESS PLES A JUNIÁLES PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA A VEREJNOSŤ

 

STREETWORK - PRÁCA S PREDAJCAMI NOTA BENE V TERÉNE

Každý deň poskytujeme ľuďom bez domova podporu a sprevádzanie na ich ceste ku kvalitnejšiemu životu priamo v kancelárii ale aj v teréne. V teréne - širšom okolí klientovho predajného miesta, pracujeme na reálnych problémoch klienta, ktoré sa dejú v reálnom prostredí na ich pracovisku v súčasnej práci - pri predaji Nota bene. Streetworker pomáha rozvíjať komunikačné zručnosti a pracovné návyky ľudí bez domova cez prirodzené situácie, ktoré sa dejú počas predaja časopisu Nota bene. Streetworker zároveň prenáša poznatky o problémoch a úspechoch klienta do skupinovej a individuálnej práci s predajcami, ktorú v nasledovných fázach realizujeme kancelárii vďaka našim sociálnym pracovníkom (skupinové stretnutia sú pre predajcov začiatočníkov povinné v prvom mesiaci ich predaja).

 

SPOLUPRACUJEME A PODPORUJEME

Spolupracujeme s dvomi občianskymi združeniami, ktoré majú svoje korene v Nota bene.

 • OZ Medzi nami - v spolupráci s o.z. Medzi nami prinášame v časopise Nota bene každý mesiac konkrétny príbeh ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Združenie sa v pomoci zameriava výlučne na ľudí z príbehov uverejňovaných v Nota bene. Občianske združenie Medzi nami je malým združením, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich, častokrát, bezútešnú situáciu. 
 • Divadlo bez domova - medzi predajcami Nota bene je veľa hercov. Úspešne vystupujú v Divadle bez domova. To pomáha marginalizovaným skupinám obyvateľstva (ľudia bez domova, osoby po výkone trestu, ľudia so zdravotným postihnutím) netradičnou umeleckou formou, akým je divadlo, tanec alebo performance.

 

REALIZOVALI SME KOMPLEXNÝ PROJEKT ZAMESTNÁVANIA A UBYTOVANIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Išlo o nadstavbový program pre predajcov Nota bene, ktorý bol zameraný na zvýšenie šancí ľudí bez domova uplatniť sa na trhu práce a integrovať sa do spoločnosti. Niesol názov Krištof. Hlavným cieľom bolo vytvorenie komplexného resocializačného programu pre ľudí bez domova so zámerom zvýšiť ich šance uplatniť sa a udržať na trhu práce. Vychádzali sme z predpokladu, že bezdomovectvo postihuje človeka na viacerých úrovniach. Problémy, ktoré musí riešiť, sú rôzneho charakteru − od bytových, cez zdravotné, psychické, komunikačné, sociálne, až po pracovné. Ak sa neriešia súčasne, navzájom sa cyklia a udržiavajú.

Vydali sme o tom aj knihu.

 

 

Začiatok stránky