Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

DMS verejná zbierka 2017 - 2018

Podporte Nota bene pravidelnou darcovskou sms v hodnote 2 eurá

Pošlite na číslo 877 sms s textom:

DMS START NOTABENE

DMS stojí 2,- E mesačne.

Ďakujeme!

Zrušenie zasielana PRAVIDELNEJ DMS:
Odošlite SMS správu v tvare: DMS STOP NOTABENE alebo DMS STOP na telefónne číslo 877.
Deaktivácia služby je zadarmo.

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 Eur. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NOTA BENE (DMS medzera NOTA BENE) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zbierka č. je povolená MV SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk

Povolenie k zbierke číslo SVS-OVS2-2017/014269 vydané Ministrestvom vnútra nadobudlo právoplatnosť 11.4.2017.

povolenie_zbierka_notabene_2017

povolenie_zbierka_notabene_2017_2

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics