Verejné obstarávanie

Zákazka - tlačiarenské služby podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva: Verejná súťaž na tlač Nota bene 14.10.2013

Súťažné podmienky: Verejná súťaž na tlač Nota bene 14.10.2013


01 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď zo dňa 25.10.2013

 

Otváranie ponúk 4.11.2013.


Otváranie ponúk - kritériá - 3.12.2013

 

Rámcová zmluva s úspešným uchádzačom - 24.1.2014

 

Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - 27.1.2014


----------------------------

aktualizované, 27.1.2014

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics