Zverejňovanie informácií - EON

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (EON) NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Proti prúdu je registrovaným neverejným poskytovateľom troch sociálnych služieb. Klienti za služby neplatia. 

Detaily EON v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Sociálna služba – Podpora samostatného bývania – terénna forma Suma v EUR
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 89 089,36 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 39 800,86 €
c - tuzemské cestovné náhrady 1 306,45 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 413,92 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 913,64 €
f - dopravné 2 407,41 €
g - rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 0,00 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 10 232,00 €
i - výdavky na služby 21 556,25 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 930,25 €
Celkové náklady (EON) za rok 2023 176 650,14 €
Náklady na hodinu služby v roku 2023 19,12 €
   
   
Sociálna služba – Špecializované sociálne poradenstvo – terénna forma Suma v EUR
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 18 334,98 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 8 117,95 €
c - tuzemské cestovné náhrady 411,03 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 893,91 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 0,00 €
f - dopravné 0,00 €
g - rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 0,00 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 0,00 €
i - výdavky na služby 3 560,86 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 €
Celkové náklady (EON) za rok 2023 31 318,73 €
Náklady na hodinu služby v roku 2023 16,80 €
   
   
Sociálna služba – Terénna sociálna služba krízovej intervencie – terénna forma Suma v EUR
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 160 598,15 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 71 358,22 €
c - tuzemské cestovné náhrady 1 069,98 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 14 378,54 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 6 563,77 €
f - dopravné 5 444,29 €
g - rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 0,00 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 5 279,98 €
i - výdavky na služby 37 180,94 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 €
Celkové náklady (EON) za rok 2023 301 873,87 €
Náklady na hodinu služby v roku 2023 18,83 €

  

vypracovala Zuzana Pohánková, 0917 275 812, zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics