Zverejňovanie informácií - EON

Ekonomicky oprávnené výdavky (EON) pri poskytovaní sociálnej služby na mesiac / hodinu poskytovanej služby

rok 2021 


sociálna služba - Podpora samostatného bývania - terénna forma

112 922 eur / rok 2021

18,78 eur / hodina služby /


sociálna služba - Špecializované sociálne poradenstvo - terénna forma

15 331 eur / rok 2021

14,68 Eur / hodina služby


sociálna služba - Terénna sociálna služba krízovej intervencie - terénna forma

256 946 eur / rok 2021

14,47 eur / hodina služby


Uverejnené dňa 28.2.2022, vypracovala Zuzana Pohánková, 0917 275 812

údaje môžu byť upravené po zfinalizovaní účtovnej podaní daňového priznania za rok 2021 k 31.3.2022

Detaily EON v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uverejníme do 30.4.2022

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics