Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

201809 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[30. 09. 2018]

V úvode projektu sme sa zamerali na vyhľadávanie a kontaktovanie možných záujemcov o verejné vystúpenia z radov ľudí bez domova. Nadviazali sme spoluprácu s kľúčovými hráčmi v oblasti zdravotnej starostlivosti. Po príprave a stretnutiach s ďalšími MVO sme absolvovali úvodné stretnutia so zástupcami MZ SR priamo na MZ SR a neskôr s poisťovňou Dôvera. Vykonali sme odbornú prípravu (rešerš informácií, analýza legislatívnej úpravy, stretnutia s ďalšími MVO) s cieľom pripraviť legislatívny návrh na novelizáciu zákona o zdravotnom poistení. Pripomienkovali sme odborný text k téme práva na bývanie na Slovensku pripravovaného v spolupráci OZ Proti prúdu a nadácia SOCIA. Absolvovali sme aj úvodné koordinačné stretnutie s členmi partnerskej organizácie Depaul Slovensko a vzájomnú výmenu informácií a koordináciu plánovaných aktivít.

 

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics