Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

201811 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[30. 11. 2018]

V novembri sme dokončili pripomienky k finálnej podobe návrhu Podkladového materiálu Koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni. Tiež sme sa pripravovali a absolvovali záverečné stretnutie k návrhu materiálu na pôde IVPR. Naše pripomienky boli následne zapracované do materiálu a v priebehu novembra z IVPR odoslané na MPSVR SR, kde je aktuálne (december 2018) materiál vo vnútrorezortnom pripomienkovacom procese. V novembri sme sa tiež na pozvanie zástupcov EK stretli so zástupcami Európskej komisie, ktorí pripravujú správu o Slovensku. Témou stretnutia bolo bezdomovectvo a problematika bývania a jeho nedostupnosti. Pre zástupcov EK sme vypracovali aj podkladový materiál zachytávajúci aktuálny stav bezdomovectva na SR a odpovede na otázky zástupcov EK v tejto problematike. Analyzovali sme zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení z pohľadu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a sfinalizovali návrh MVO - OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko a OZ Equita na zmeny v zákone o zdravotnom poistení pre MZ SR. Návrh sme následne zaslali zástupcom MZ SR, s ktorými sme na jeseň rozvinuli spoluprácu a aktuálne (december 2018) čakáme na odpoveď. Absolvovali sme viaceré vystúpenia v médiách - relácia Kontakty v Rádio Slovensko na tému o súčasnej podobe fenoménu bezdomovectva na SK a v Európe (6.11. 2018), Večera s Havranom na tému nájomných bytov (27.11. 2018) - téma relácie sa realizovala na náš podnet, ranné správy STV na tému dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova (20.11. 2018), relácia Z prvej ruky, Rádio Slovensko k téme dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova (16.11. 2018). V spolupráci s Nadáciou Socia sme pracovali na príprave odborného podujatia - predstavenie odbornej publikácie PRÁVO NA BÝVANIE spojené s odborným okrúhlym stolom s panelovou diskusiou naplánované na 11. december 2018. Tiež sme absolvovali prípravné stretnutia s ľuďmi bez domova – predajcami Nota bene na plánované verejné vystúpenia ako aj k téme Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva a ich participácii na príprave materiálu.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics