Aktivity denného a večerného Streetworku

(realizovali sme ich v rokoch 2006 - apríl 2012, toho času pracujeme v teréne iba s predajcami Nota bene)

Ciele projektu Streetwork realizovaného v rokoch 2006 - 2012:

 • kontakt s človeka bez domovca, ktorý potrebuje akútnu pomoc (krízová intervencia)
 • znižovanie rizík života na ulici, záchrana života (harm reduction)
 • prepojenie bezdomovca s existujúcimi službami a pomoc v prístupe k službám
 • poskytovanie vybraných služieb zabezpečujúcich základné životné potreby

Zamerali sme sa na ľudí bez domova, ktorí:

 • nemali naplnené základné životné potreby
 • boli v akútnej kríze majú často nedôveru voči inštitúciám, strach a neschopnosť s nimi komunikovať a tak sa k nim často pomoc nedostane
 • boli (mnohý z nich) závislí na alkohole
 • mali zníženú mentálnu schopnosť
 • trpeli sociálnou izoláciou
 • stratili motiváciu k lepšiemu životu
 • neboli predajcami Nota bene

 

Aktivity projektu Streetwork

1. Vyhľadávanie ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc v uliciach Bratislavy. 

Streetworker chodí po uliciach (vytipovaných miestach) a kontaktuje bezdomovcov, ktorí nevyužívajú dostupné služby v Bratislave

Predstaví sa a vysvetlí bezdomovcovi na čo by mohol byť pre neho užitočný .(aké služby poskytujeme a dá mu infomateriál).

Počas vyhľadávania môžu obyvatelia Bratislavy dať tipy na bezdomovcov žijúcich v ich okolí alebo tých, ktorých stretli práve na ulici.

Mnohí bezdomovci po rokoch života na ulici stratili nádej, že ich život môže byť iný ako je.

Naša skúsenosť je, že často ten zážitok záujmu o nich, že niekto prišiel za nimi, je práve ten potrebný „šťuchanec“, aby sa rozhodli pomaly po kúskoch zlepšiť svoj život.

Ako prvý krok možno len ísť po rokoch k lekárovi, do nocľahárne. Viac si vážiť svoj život.


2. Transport
Transport do nocľahárne, či k lekárovi je pre ľudí, ktorí majú pohybové problémy často záchranou života.

3. Ošetrenie
Ide o základné ošetrenie – napr. obväzovanie nohy, základné posúdenie situácie a smerovanie k lekárovi.

Nenahrádzame ním prácu, ktorú má urobiť (odborník) – lekár.

Ak je potrebný odbornejší zásah smerujeme klienta k lekárovi a neudržiavame ho mimo jeho kontaktu.

V prípade potreby mu sprostredkujeme služby nášho spolupracujúceho lekára.

4. Výdaj oblečenia 
Poskytujeme oblečenie, spacáky, deky, ale aj spodné prádlo ľuďom na ulici.

5. Základné sociálne poradenstvo
Napr. ako si vybaviť občiansky preukaz, liečenie, kde sa dá prespať, osprchovať sa, ako sa tam dostať...

V prípade, že má klient záujem o rozsiahlejšiu pomoc, ktorá sa nedá uskutočniť v teréne, tak ho smerujeme k našim sociálnym poradcom, ktorí pracujú s predajcami Nota bene. 

6. Sprostredkovanie služby spolupracujúceho lekára

7. Sociálna asistencia - doprovod k lekárovi, či na úrady
Pomoc bezdomovcov, ktorí sú chorí a bezvládny a taktiež tí ktorým chýbajú mnohé sociálne návyky, ktoré im bránia navštíviť potrebnú pomoc. Môže to byť napríklad doprovod na políciu, kde si klient vybaví občiansky preukaz, návšteva lekára či psychológa a pod.

8. Výdaj stravy (iba v rámci večerného streetworku)
Vďaka dobrovoľníkom z platformy Kresťania v meste, každý utorok, štvrtok a sobotu na Račianskom mýte o 19:00 hod poskytujeme ľuďom bez domova teplú polievku a pečivo.


 

Začiatok stránky