Stretnutie so zástupcami DPMB, Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne

[06. 07. 2011]

Kolega Tomáš sa zúčastnil oficiálneho strenutia, kde sa riešili možnosti ústretovejšieho prístupu k dlhom bezdomovcov. Ich praktická vynáhateľnosť v plnej výške je častokrát nereálna, takže sa snažíme nájsť spôsoby ako tento problém riešiť vzájomne akceptovateľnými kompromismi. 

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics