Pomôžem Vám s batožinou?

[27. 03. 2015]

PREDAJCOVIA NOTA BENE V UNIFORMÁCH A RUKAVIČKÁCH

Spoznáte ich podľa typických uniforiem s rukavičkami! Od decembra budú vybraní predajcovia Nota bene ponúkať svoje služby ako nosiči batožiny na bratislavskej Hlavnej stanici.

Pred dvomi rokmi si čitateľka v e-maily pre Nota bene povzdychla, aká je škoda, že na železničných staniciach už nie sú, ako kedysi, nosiči batožiny. Svojimi slovami ihneď inšpirovala Sandru Tordovú, riaditeľku a štatutárnu zástupkyňa OZ Proti prúdu a šéfredaktorku Nota bene, k novému pracovnému projektu pre ľudí bez domova. Nadchla ju myšlienka, že práca nosiča poskytuje riešenie hneď pre dva problémy. „Ľudia na stanici potrebujú pomôcť s batožinou po schodoch. Ľudia bez domova potrebujú prácu. Práca nosičov batožín obe tieto potreby spája. Okrem toho sú ľudia bez domova už tradične v roli tých, ktorým sa pomáha. Teraz sa situácia obráti. Vybraní predajcovia Nota bene budú tí, ktorí budú pomáhať.“ 

Bariéry 
Prípravy na spustenie projektu Nosičov práve vrcholia. Krajčírka Eva Beňová došíva elegantné uniformy, ktoré navrhla kostymérka Ivana Struhárová v spolupráci s kreatívcami z reklamnej agentúry MADE BY VACULIK, kým oni zároveň finišujú s informačnou grafickou kampaňou. Sociálni pracovníci chystajú školenie pre tých predajcov, ktorí budú robiť nosičov. Aby vedeli, akým spôsobom ponúkať svoje služby cestujúcim aj ako prijímať prípadne odmietnutia. „Už od mája sme si pozývali predajcov a zisťovali, či si hľadajú prácu, aké s ňou majú skúsenosti z minulosti, v čom pri nej zlyhávali a v čom boli úspešní,“ hovorí Peter Kadlečík, sociálny pracovník a vedúci projektu Nosiči. „Napokon sme vybrali tých, ktorí dlho nemali klasického zamestnávateľa, pretože ich odmietali. Keď komunikujeme s tými, ktorí ovplyvňujú legislatívu, najčastejšie argumentujú, že ľudia bez domova sú nezodpovední a nechce sa im pracovať. Chceme ukázať, že to neplatí pre všetkých. A tiež poukázať na bariéry v legislatíve, ktoré ľuďom bez domova hľadanie práce komplikujú.“

Zbaviť sa dlhov 
Druhým cieľom je pomôcť ľuďom bez domova zbaviť sa dlhov alebo ich podstatne znížiť. „V prvom rade ide o dlhy na zdravotnom poistení, lebo tie ich diskvalifikujú, ak majú zdravotný problém. Ďalšie dlhy vznikajú pre nešťastne nastavenú legislatívu. Toto riešime s advokátmi pro bono zastrešenými Nadáciou Pontis. Pre dlhy sa ľuďom bez domova ani neoplatí zamestnať, lebo na ich plat okamžite siahne exekútor. Má právo strhnúť im z výplaty všetko až do 60 percent zo životného minima. Zostane im len okolo 118 eur. Samozrejme, aby prežili, dajú prednosť práci načierno.“ V projekte Nosiči budú ľudia bez domova v prvotnej fáze zamestnaní na dohody, na desať hodín týždenne. Takže nezarobia toľ- ko, aby v ich prípadoch boli exekúcie aktuálne. „Pozitívne pre nás je, že nám, ako zamestnávateľovi, sa exekútori ohlásia. Lebo mnohí budú- ci nosiči síce tušia, že majú exekúcie, ale nevedia akého rozsahu.“ Veľa závisí aj od jednaní s partnermi projektu, Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko. „Tí nosiči, ktorí v práci obstoja, možno neskôr získajú väčší pracovný úväzok. Potom už síce budú exekútori na ich príjem siahať, ale my sa vynasnažíme dohodnúť im také podmienky, aby ich to neničilo,“ hovorí Peter Kadlečík. „No a tých, ktorí budú mať nižší príjem, chceme motivovať k tomu, aby sa prihlásili na úrad práce a pomôžeme im s administratívnymi záležitosťami.“

U kreatívcov 
Piati kreatívci z reklamnej agentúry MADE BY VACULIK – Martina Obertová, Martin Kovarík, Michal Pivarči, Ján Bača a Ada Šimšíková – mi na veľkej obrazovke premietajú vizuály kampane: informačné letáčiky, plagáty a uniformy nosičov. Kampaň robia vo svojom voľnom čase zadarmo. Výsledky tvorivého procesu predstavujú Ada a Maťa. Navrhli až tri koncepty. Jeden vychádzal z faktu, že pohybovať sa po Hlavnej stanici v Bratislave, kde chýbajú eskalátory, s ťažkou batožinou, je náročné. „Cestujúci musí prejsť toľko schodov, že to môže pripomínať vysokohorskú túru. Preto sme navrhli do interiéru stanice smerovky, ktoré by pripomínali turistické značky,“ opisuje Ada. „Schody by sme polepili tapetou s grafickým vyobrazením hôr, dlážku šľapajami a steny výzvami, ako napríklad: Spravte si batožinu o 60 schodov ľahšiu.“ Maťa vysvetľuje, ako uvažovali o vizuálnom koncepte s pracovným názvom fashion. „Pohrávali sme sa s myšlienkou, že pomáhať sa nosí. Nosiča v elegantnej uniforme s batožinou by sme nafotili v kontraste s prostredím Hlavnej stanice, takže by pôsobil ako z nejakého módneho magazínu. To je jeden zo spôsobov, ktorý sa vo fashion fotografiách využíva.“ Napokon zvíťazil návrh kampane s najčistejšou myšlienkou. „Má dve polohy a skladá sa z dvoch vizuálov: V jednom hovoríme, že vám pomôžeme s batožinou. Na vizuáli je zobrazená ruka, ktorá predáva druhej kufor. V druhom ďakujeme, že ste nám pomohli. Tu je zobrazené podanie rúk. Tá v bielej rukavičke je nosičova, tá druhá cestujúceho. V minulosti aj dnes bývajú rukavice základnou výbavou uniformy, vďaka ktorej identifikujeme zamestnanie,“ zdôrazňuje Maťa. 

Nosiči sa pripravujú 
Momentálne, kým ešte pripravujeme toto číslo časopisu do tlače, pripravujú sociálni pracovníci nosičov na nové povolanie. Najprv pomocou informačných, potom aj nácvikových stretnutí priamo na Hlavnej stanici v Bratislave, kde budú pôsobiť. A to aj napriek tomu, že predajcovia Nota bene majú skúsenosť s rôznymi krízovými situáciami, alebo s tým, že im ľudia povedia kadečo nepríjemné. No možno ich tento raz, vďaka elegantným uniformám nikto urážať nebude. V pilotnej fáze projektu bude na stanici pracovať päť až desať nosičov. Budú pracovať v pondelok, stredu a piatok od 9:00 do 13:00 hod. Za svoju prácu dostanú mzdu, pre cestujúcich je služba zadarmo. Letáčiky s podrobnosťami o kampani by sa mali rozdávať vo vlakoch, ako aj na miestach, kde cestujúci viac postávajú. Informačné plagáty budú pri vchode a východe zo stanice, prípadne v chodbičkách. Na niektorých budú uvedené hlavné znaky uniformy pre prípad, že by sa na projekte chceli priživiť falošní nosiči. No a pri kartónovej fotostene s vyrezaným oválom pre tvár sa cestujúci môžu odfotografovať. Nie, že by bolo atraktívne byť človekom bez domova, ale snáď sa týmto spôsobom aspoň trochu vcítia do kože tých, ktorí sa ocitli na ulici a bojujú o svoj návrat. 

Text: Galina Lišháková
Autorka je redaktorkou týždenníka Šarm. 

Projekt Nosiči batožín realizujeme v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, a tiež vďaka finančnému príspevku Hlavného mesta SR. Partnermi projektu sú aj Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Meton Slovakia, a. s., MADE BY VACULIK, s. r. o.

Tento článok sme uverejnili decembrovom Nota bene č. 162


Ako nám možete pomôcť? 

Prostredníctvom darcovského portálu prispejte na projekt Nosiči batožín! Vašu pomoc využijeme na mzdy pre nosičov a na motivačné príspevky na splácanie dlhov.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics