Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

2% pre NOTA BENE

[06. 02. 2008]

Ak ste zamestnanec a chcete nám pomôcť svojimi 2% dane z prijmu, tak do 15.02.2008 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie "ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň".  

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Tu si ho môžete stiahnuť a predložiť zamestnávateľovi.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 100 Sk.

Údaje OZ Proti prúdu napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2008 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- Do kolónky ROK sa píše 2007
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Číslo nášho účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava, kolónky na SID nechajte prázdne 

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics