projekt Férové bývanie

Férové bývanie pre ľudí so skúsenosťou bezdomovectva

Dopytovo-orientovaný projekt, trvanie projektu: 8/2021 – 11/2023

Cieľom projektu, ktorý realizuje Proti prúdu, je ukončovanie bezdomovectva ľudí bez domova prostredníctvom štandardného, stabilného a udržateľného dostupného nájomného bývania s (finančnou/sociálnou a ďalšou) podporou vychádzajúc z princípov Housing first.

Výstupom aktivít je zabezpečenie minimálne 6 nájomných bytov, ich sprostredkovanie minimálne 6 klientom a ich udržanie v bývaní prostredníctvom finančných príspevkov na bývanie a sociálnej a ďalšej odbornej podpory. Projekt je realizovaný prostredníctvom 2 podaktivít zameraných na získanie nájomného bývania, realizáciu podpory v nájomnom bývaní a pomoc pri udržaní nájomného bývania.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk                                                        www.employment.gov.sk

 

Férové bývanie - popis projektu na stiahnutie

Prieskum trhu zo dňa 24.2.2022 na stiahnutie.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics