Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Hájime práva ľudí zažívajúcich bezdomovectvo a meníme legislatívu a systém

Systémové nedostatky a zle nastavené zákony človeku bez domova často sťažujú šancu na zmenu, získanie legálneho zamestnania a neraz mu znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti či získaniu dôstojného bývania, v ktorom by si mohol vytvoriť stabilný domov. A to napriek úsiliu samotných ľudí bez domova, ktorí chcú zmeniť svoj život, či pomoci  sociálnych pracovníkov okolo nich.

Snaha o zmeny v systéme a legislatíve je  súčasťou aktivít združenia Proti prúdu od vzniku v roku 2001.

Sme presvedčení, že každý človek bez domova by mal mať šancu čo najskôr získať svoj vlastný domov, aby sa bezdomovectvo stalo len krátkou epizódou v jeho živote. Bezdomovectvo je potrebné riešiť komplexne, súčasne v oblasti bývania, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania, prístupu k hmotnému zabezpečeniu a právam.

Iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku.

Kontakt: Mgr. Nina Beňová, nina.benova(zavinac)notabene.sk, 0908 434 826.


AKTUALITY     AKTUALITY     AKTUALITY     AKTUALITY


201812 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[31. 12. 2018]

V decembri sme pripravovali a uskutočnili dve veľké podujatia. Prvým bolo predstavenie odbornej publikácie PRÁVO NA BÝVANIE (Nadácia SOCIA ju pripravila v priebehu roku 2018 v spolupráci OZ Proti prúdu a autorsky sa na nej spolupodieľala Nina Beňová), ktoré sme spojili s odborným okrúhlym stolom na ...

201811 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[30. 11. 2018]

V novembri sme dokončili pripomienky k finálnej podobe návrhu Podkladového materiálu Koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni. Tiež sme sa pripravovali a absolvovali záverečné stretnutie k návrhu materiálu na pôde IVPR. Naše pripomienky boli následne zapracované do materiálu a ...

201810 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[31. 10. 2018]

V októbri sme pokračovali v komunikácii a spolupráci so zástupkyňou poisťovne Dôvera a dopracovali naše stanovisko k návrhu poisťovne na zmeny v zákone o zdravotnom poistení s cieľom začleniť ľudí bez domova medzi poistencov štátu. Stretli sme sa s ďalšími MVO (Equita a Depaul Slovensko), aby sme ...

201809 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[30. 09. 2018]

V úvode projektu sme sa zamerali na vyhľadávanie a kontaktovanie možných záujemcov o verejné vystúpenia z radov ľudí bez domova. Nadviazali sme spoluprácu s kľúčovými hráčmi v oblasti zdravotnej starostlivosti. Po príprave a stretnutiach s ďalšími MVO sme absolvovali úvodné stretnutia so zástupcami ...

Napísali sme v Nota bene - 7 dôvodov prečo potrebujeme Národnú stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku

[31. 07. 2017]

Celý nezamknutý článok tu. ...

Pripravujeme pripomienky k zákonu o zdravotnom poistení, ktorý v súčasnosti bráni ľuďom bez domova v prístupe k zdravotnej starostlivosti

[19. 08. 2016]

Do 30.8.2016 je otvorené medzirezortné pripomienkové konanie k zmenám a doplneniam v zákonoch o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: LP/2016/827 : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/827.
...

Pripomienkujeme legislatívnu úpravu osobného bankrotu - aktuálne otvorený pripomienkovací proces do 21.7.2016

[17. 06. 2016]

V súčasnosti sa na Ministerstve spravodlivosti pripravuje úprava legislatívneho návrhu tzv. osobného bankrotu. Náš kolega Ivan sa podieľal na príprave pripomienok, aby návrh zohľadnil potreby ľudí bez domova, a vypracoval základné odporúčania, aby ľudia bez domova mali ...

Pripravili sme pre primátora Bratislavy 7 dôvodov prečo potrebujeme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku - aktivita otvorená

[17. 06. 2016]

Snaha o systematické zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni je dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia Proti prúdu, vydavateľa Nota bene. V súčasnosti iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva, pripravujeme podkladové dokumenty a štúdie a ...

Pripomienkovali sme Národný program terénnej sociálnej práce v SR - aktivita ukončená

[17. 05. 2016]

S Implementačnou agentúrou spadajúcou pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spolupracujeme pri nastavení výzvy na terénnu prácu s ľuďmi bez domova. Prvýkrát v histórii budú služby pre ľudí bez domova podporené v rámci Národného programu terénnej práce vo veľkých mestách po celom ...

Pripravujeme odborné materiály - štúdie ako podkladové materiály k príprave Národnej stratégie - aktivita otvorená

[22. 01. 2016]

V spolupráci s expertmi pripravujeme úvodné odborné materiály, ktoré mapujú aktuálny stav a vytyčujú hlavné problematické body systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku.  Hmotné zabezpečenie ľudí bez domova. Analýza existujúcich právnych inštitútov. Právna ochrana ľudí bez domova ...

1  2  3  4  5  6  »


V spolupráci s expertmi pripravujeme aj úvodné odborné materiály (budú postupne doplnené), ktoré mapujú aktuálny stav a vytyčujú hlavné problematické body systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Proces je naďalej otvorený, prizývame mimovládne organizácie na aktívnu účasť.

V rokoch 2015/2016 sme súčasťou expertného výskumného tímu Inštitútu výskumu práce a rodiny (IVPR), kedy konzultujeme prvý výskum bezdomovectva na Slovensku a prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave. V spolupráci s IVPR sme:

  • na našej konferencii Ľudia bez domova 2015  zozbierali dáta o organizáciách pre výskumnú úlohu IVPR,
  • spoluorganizovali metodologický seminár dňa 12.11.2015 "Skúmanie fenoménu bezdomovectva" 
  • a pripravujeme prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave, ktoré sa uskutoční v novembri 2016

Aktivity podporili:

  • Advokačné aktivity hradíme najmä z vlastných zdrojov občianskeho združenia Proti prúdu, vydavateľa Nota bene (príspevky za časopis, inzercia, 2%).
  • V roku 2015 naše aktivity podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, cez projekt "Stratégia riešenia a prevencie bezdomovectva na Slovensku."

https://lh4.googleusercontent.com/DLrsI-soLqgibotOTFwO2sZ4YjIMwkt6Qn-zAE4Z5ecT_mYCRrx2djhPFAzzFMB4cGlbnRC5OWi0TZhESF4MExzIpoLhBUvrmpGxF9awza9NcucC6WUCRqTIRBYM3BMerEeG-UL6074IM7yqCw

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016.  Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota Bene.

Začiatok stránky