Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kežmarok - Zariadenia pre ľudí bez domova

Provizórna nocľaháreň v priestore garáže a prechodné ubytovanie na Slavkovskej ulici.


Začiatok stránky