Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Mestský chodník opravujú bezdomovci

[14. 09. 2015]

Zdeno Zubák, moderátor RTVS: "Chodník spájajúci najväčšie prešovské sídlisko s centrom mesta opravujú bezdomovci. Od mesta potrebovali len súhlas, s materiálom im pomohli sponzori. 200 metrov chodníka už dokončili, celkovo obnovia takmer kilometer. Obyvatelia sídliska si na opravu museli počkať ...

Pripravuje sa na utečencov

[14. 09. 2015]

Patrik Švajda, moderátor: "Stará sa o takmer tristo bezdomovcov. Bývalých väzňov, narkomanov a prostitútky. No a teraz sa pripravuje na utečencov." Zlatica Puškárová, moderátorka: "Charizmatický farár Marián Kuffa zo Žakoviec pristavuje a robí zásoby. Vôbec sa nebojí toho, že by medzi jeho klientmi ...

Pražské podsvetie z prvej ruky: Chlapci sa začínajú predávať už v jedenástich

[10. 09. 2015]

Pražské podsvetie z prvej ruky: Chlapci sa začínajú predávať už v jedenástich PRAHA - "Keď sa v Prahe zhabe desať kíl heroínu, pervitínu, kokaínu, deväť kíl ide späť cez policajtov a cez naviazaná mafie nazad do obehu. Len kilo ide do spaľovne," povie akoby mimochodom Karim. "Ako ja toto vydržím až ...

Trenčín - Mestu stále chýba denný stacionár

[09. 09. 2015]

V Trenčíne dlhodobo chýba zariadenie, v ktorom môžu ľudia v núdzi tráviť celé dni. Vhodné priestory hľadajú už mnoho rokov. TRENČÍN. Riešenie problematiky ľudí bez domova je dlhodobým problémom Trenčína. Pred približne štyrmi rokmi pre nich zriadili nocľaháreň na Nešporovej ulici pri Gymnáziu ...

Vo svete

[03. 09. 2015]

,,Zmiznite, vy... čo tu chcete? Ak okamžite nevypadnete, tak vás zabijem." Takéto ,,vrúcne" privítanie nás čakalo na mieste pripomínajúcom apokalypsu ľudskej civilizácie. Rozzúrená bezdomovkyňa, posilnená výdatnými dúškami lacného rumu, nám jasne dala najavo, že sme prekročili brány sveta, v ktorom ...

Obyvatelia nechcú bezdomovcov

[03. 09. 2015]

Ján Mečiar, moderátor: "Obyvatelia jednej bytovky v Snine sa búria. Mesto tam chce zriadiť nocľaháreň pre bezdomovcov, aby sa v zimnom období mali kam uchýliť. Ľudia však o tom nechcú ani počuť. V bytovke žije veľa mladých rodín a rodičia sa boja najmä o deti. Hovoria, že to bude horor. Vedeniu ...

Teplé jedlo a šatstvo za aktivačné práce

[03. 09. 2015]

Martina Gapčová, moderátor: "Teplé jedlo a šatstvo za odpracované komunálne služby. Takto chce košická mestská časť KVP aspoň čiastočne vyriešiť problém s bezdomovcami. Podľa sociálneho pracovníka ale takýto spôsob nie je dostatočne motivujúci. V Bratislave sa napríklad osvedčil projekt, kde si ...

Ľudia bez domova dostali šancu na lepší život

[03. 09. 2015]

Rastislav Iliev, moderátor: "Ľudia bez domova si privyrábajú upratovaním ulíc v Novom Meste. Príležitosti sa s radosťou chopila aj pani Jana. S tvrdením, že bezdomovcom sa nechce pracovať, nesúhlasí. Peniaze potrebuje napríklad na nové kachle. Zima sa blíži." Pani Jana: "To nie je pravda, že ľudia ...

Najprv domov

[28. 08. 2015]

"Ubytovať bezdomovcov je trikrát lacnejšie, ako ich nechať na ulici," opakovane tvrdia štúdie, ktoré porovnávajú rôznorodé prístupy miest v tejto oblasti. Tradičná predstava o pomoci je dostať bezdomovcov z ulice do dočasného útulku, dočasného bývania a až nakoniec sa pokúšať o stabilné bývanie. ...

Do príprav na nový školský rok sa zapájajú aj ľudia bez domova

[28. 08. 2015]

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: "Do príprav na nový školský rok sa zapájajú nielen zamestnanci škôl a samospráv, ale aj ľudia bez domova. V bratislavskom Novom Meste upratuje v týchto dňoch areály 6 základných a materských škôl asi 20bezdomovcov. Ide o súčasť projektu zamestnávania ľudí bez ...

«  1  2  3  4  5  6  7  8  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky