Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Bezdomovcov z košického sídliska chcú naučiť pracovať

[27. 08. 2015]

Vydané dnes o 0:00 Autor - Elena Danková Najprv sprcha a jedlo zadarmo, potom za odpracované služby. Tak chce mestská časť KVP motivovať miestnychbezdomovcov, aby sa opäť včlenili do spoločnosti. "Dúfam, že to stihneme urobiť ešte tento rok," hovorí starosta Alfonz Halenár (nezávislý). KOŠICE. Na ...

Postavil dom za 185 eur. A už má prvého nájomníka

[18. 08. 2015]

Sochár Pavel Karous navrhol a zmontoval s kolegami malý pojazdný domček. Stavba z drevených paliet, polystyrénu, stavebnej peny a hliníkových plechoviek od piva vyšla v prepočte na 185 eur. Úsporné obydlie stojí na prívesnom vozíku a jeho stavba trvala týždeň, píše portál iDnes.cz. Minimalistická ...

Nedostatky práce samospráv s ľuďmi bez domova

[14. 08. 2015]

Ctibor Michalka, moderátor: "Časť Bratislavčanov pohoršila nedávna snaha magistrátu vytlačiť spiacich bezdomovcovzo stanice či z centra mesta a to tak, že lavičky predelilo mesto priečkou. Bezdomovci síce často prešli mestu cez rozum. Priečku využili ako opierku hlavy a nohy si položili na susedný ...

Z dlhov ukrajuje nosením batožiny: Keď príde vlak z Košíc, otočím sa aj štyrikrát

[14. 08. 2015]

Jozef Šimeg (36) predáva časopisy Nota Bene, pracuje aj ako nosič batožín na bratislavskej hlavnej stanici už od spustenia projektu v decembri minulého roku. Nosiči bezplatne pomáhajú cestujúcim s batožinou každý pracovný deň od deviatej hodiny ráno do jednej poobede. Projekt pomáha ľuďom ...

Big Mac pre bezdomovca? Máte padáka

[13. 08. 2015]

Francúzska sieť rýchleho občerstvenia McDonald's sa prostredníctvom oznamu na Twitteri ospravedlnila za vydanie internej smernice pre zamestnancov v jednej z prevádzok na Azúrovom pobreží, podľa ktorej mali zakázané dávať jedlobezdomovcom. Uviedla v stredu tlačová agentúra Belga. Prípad odhalilo ...

Dvoch mladíkov obvinili z vraždy slovenského bezdomovca v Pardubiciach

[11. 08. 2015]

Bezdomovca pri autobusovej stanici v českom meste Pardubice zavraždila dvojica tínedžerov, ktorí nemali ani 18 rokov. Muža (55) jeho trýznitelia pred týždňom surovo zbili, bodali nožnicami, strieľali do neho zo vzduchovky, mučili ho a nakoniec zapálili, napísal v pondelok spravodajský server iDNES ...

Zmiznú z ulíc bezdomovci, keď im zoberieme lavičky?

[04. 08. 2015]

Mestá využívajú lavičky na to, aby obmedzili počet bezdomovcov v uliciach. Niekde ich odpília, niekde rozdelia operadlom, v Pezinku dokonca vyhradili časť lavičiek pre ľudí a časť pre ľudí bez domova. Aj obyčajná lavička sa môže stať symbolom. Pred dvomi rokmi správa o ôsmich lavičkách v Hnúšti od ...

Komentár: Ľudia bez domova nie sú holuby. Tým, že nebudú môcť spať na lavičke, ich v meste neubudne

[31. 07. 2015]

Zatvára mesto oči pred problémom bezdomovectva v Bratislave? Podľa posledných štatistík žije na území hlavného mesta 3-tisíc až 3500 ľudí bez domova. Ich "domovom" je ulica, ich posteľou veľakrát lavička. Stredové operadlá im v tom majú zamedziť, ako ostne holubom sedieť na neželaných miestach ...

ZMENA ZÁKONA POMÔŽE CESTUJÚCIM

[23. 07. 2015]

Cestovanie vlakmi zadarmo prinieslo aj viac bezdomovcov na Hlavnej stanici. Od novembra tohto roku už cestujúci pravdepodobne nebudú musieť na bratislavskej hlavnej stanici trpieť prítomnosť bezdomovcov. Umožní to novela zákona o dráhach, ktorá bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej ...

Kino pre bezdomovcov

[23. 07. 2015]

Tomáš Novotný, moderátor: "Ruská charitatívne organizácia sa rozhodla, že bezdomovcom žijúcim v Moskve spríjemní život. Zorganizovala pre nich rôzne letné aktivity, jednou z nich je aj bezplatné kino. Obyvateľom veľkomesta chcú takto pripomenúť, že aj bezdomovci sú ľudia." Vladimír Lichvár, ...

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky