Odborné publikácie OZ Proti prúdu

Doposiaľ sme vydali 3 odborné publikácie, vychádzajúce z našich skúseností z práce s ľuďmi bez domova, ktorej sa venujeme od roku 2001.

Knihy si môžete stiahnuť v PDF na nasledovných podstránkach:

Začiatok stránky