PRÁCA S PREDAJCAMI NOTA BENE V BRATISLAVE

 

Časopis NOTA BENE  je sociálny projekt.

 


Predajcom v Bratislave poskytujeme podporu pracovníkov z dvoch tímov v Programe NOTA BENE. 

V súčasnosti máme +- 140 aktívnych registrovaných predajcov v Bratislave. Na Slovensku ďalších 180.

 Terénny tím podpory predajcov v Programe NOTA BENE

Terénny pracovník v Bratislave sa zameriava na rolu predajcu a predajkyne pouličného časopisu. Spolu s predajcami sa usiluje o:

 • dobré predajné miesta a podmienky na nich
 • dobré vzťahy na predajných miestach
 • dobré komunikačné zručnosti predajcov
 • širokú ponuka produktov pre čitateľov na predajnom mieste

Terénny pracovník podporuje predajcu priamo v teréne. Pomáha mu s komunikáciou na predajnom mieste; so zákazníkmi, s “majiteľom” miesta, či človekom ktorý robí zbierku, alebo žobre na časopis. V prípade vážnych problémov s mobilitou môže predajcovi doniesť na predajné miesto časopis. Pracuje s predajcom na dodržiavaní Kódexu predajcu a pri vážnom porušovaní pravidiel udeľuje aj “stopky”. 

Terénny pracovník komunikuje s verejosťou a dôležitými ľuďmi v okolí predajných miest v záujme udržania dostupnosti predajných miest a nízkoprahovosti projektu.


Kontakty na Terénny tím podpory predajcov v Programe NOTA BENE.

Hľadáme nových kolegov a kolegyne.

 Tím kľúčových sociálnych pracovníkov v Programe NOTA BENE

Kľúčový sociálny pracovník v Bratislave je zameraný na predajcu ako človeka, ktorý má svoje sny, túžby a výzvy na riešenie. Sprevádza a pomáha predajcom v témach, ktoré nesúvisia priamo s predajom časopisu. Poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované), sprevádza klientov a podporuje v témach ako napr. podanie žiadosti o nájomný byt, podanie žiadosti na osobný bankrot či vybavenie splátkového kalendára na dlhy na zdravotnom poistení, vybavenie sociálnych dávok, dokladov, hľadanie zamestnania, hľadanie a pomoc so zdravotnou starostlivosťou či pomoc s prežívaním každodennosti alebo aj nadviazaním kontaktu s rodinou.


Kontakty na kľúčových sociálnych pracovníkov v Programe NOTA BENE

Hľadáme nových kolegov a kolegyne.

 Všeobecné služby poskytované predajcom / predajkyniam Nota bene v Bratislave

 • možnosť šetrenia a úschovy dokladov a cenných materiálov v sejfe pred krádežou
 • možnosť zdarma telefonovať na úrady, na získanie kontaktu s blízkymi a na pracovné ponuky,
 • možnosť zasielania sociálnych dávok na našu adresu
 • príjem osobnej pošty na našej poštovej adrese
 • bezplatný prístup k internetu a počítačom
 • kupónový obchod - nákup tovaru za získané kupóny, ktoré sú pridelované za množstvo predaných časopisov, za pomoc atď..
 • možnosť nechať si preplatiť časť nákladov na zdravotné potreby: lieky, obväzy, ošetrenia, liečenie.
 • finančné príspevky na uhradenie ubytovania v prípade krízy / COVID-19
 • spoločné návštevy kultúrnych podujatí
 • knižnica Nota bene
 • spoločné oslavy (Vianočný večierok, Výročie)
 • spoločné výlety po Slovensku ale aj do zahraničia
 • Homeless ples a Homeless Juniáles
 • kurzy a krúžky podľa záujmu klientov: napr. kurz anglického jazyka, individuálny tréning v základov práce na PC

 Vezmite si časopis NOTA BENE po jeho zaplateníIba tak pomáhate predajcovi dôstojne a rešpektujúc našu snahu a zámer sociálneho projektu. Ak si časopis od predajcu vezmete, naplní sa to o čo sa usilujeme:

 • predajcom dáte dôstojnosť - chcú vám dať za Vaše peniaze niečo dobré na oplátku
 • naša organizácia Proti prúdu získa z každého predaného časopisu, ktorý si vezmete polovicu (1,2 eur), čím sa zabezpečí udržateľnosť tejto pomoci - z týchto príspevkov financujeme tlač časopisu, redaktorov, rozvoz časopisu na Slovensko a pracovníkov, ktorí sú k dispozícii predajcom v programe NOTA BENE - terénny tím podpory predajcov a kľúčoví sociálni pracovníci, tiež zdravotné príspevky ľuďom bez domova či iné naše služby 
 • časopis pre Vás tvorí tím profesionálnych novinárov a fotografov, kvalitný obsah NOTA BENE Vás môže obohatiť a povzbudiť
 • pomôžte predajcovi ešte viac - ak už jeden časopis máte, darujte novozakúpený niekomu v okolí - získate pre predajcu ďalšieho zákazníka


 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics