Projekt Krištof: Stratégia zamestnávania bezdomovcov

V septembri 2005 sme začali realizovať v o.z. Proti prúdu nový projekt s názvom Krištof. Išlo o nadstavbový program pre predajcov Nota bene, ktorý bol zameraný na zvýšenie šancí ľudí bez domova uplatniť sa na trhu práce a integrovať sa do spoločnosti. Hlavným cieľom bolo vytvorenie komplexného resocializačného programu pre ľudí bez domova so zámerom zvýšiť ich šance uplatniť sa a udržať na trhu práce. Vychádzali sme z predpokladu, že bezdomovectvo postihuje človeka na viacerých úrovniach. Problémy, ktoré musí riešiť, sú rôzneho charakteru − od bytových, cez zdravotné, psychické, komunikačné, sociálne, až po pracovné. Ak sa neriešia súčasne, navzájom sa cyklia a udržiavajú.

V rámci projektu sme vydali publikáciu Projekt Krištof: Stratégia zamestnávania bezdomovcov. Individuálna a skupinová práca s ľuďmi bez domova. Na stiahnutie tu.

 Projekt bol súčasťou iniciatívy EQUAL a bol financovaný z prostriedkov Európskej únie. Tento komplexný resocializačný program pozostával zo štyroch súbežných častí:

  1. Program prekonávania bariér (individuálna a skupinová práca s klientom, tréningy a rekvalifikačné kurzy)
  2. Pracovný program (pomoc s umiestňovaním na trh práce a chránené zamestnávanie. Projekt ponúka možnosť získavať pracovné návyky v chránenom prostredí – napr. predaj pouličného časopisu, alebo v krátkodobých projektoch akým bola rekonštrukcia detského ihriska v Petržalke alebo projekt chránenej dielne na výrobu vianočných vencov.)
  3. Program chráneného bývania (chránené bývanie v dvoch stupňoch, prvý stupeň: preplácanie ubytovania v ubytovniach, druhý stupeň – bývanie v byte)
  4. Preventívny program (príprava klienta na otvorený trh práce, riešenie konfliktov so zamestnávateľom, udržateľnosť klienta v trvalom pracovnom pomere)

Projekt dával možnosť ľuďom bez domova začleniť sa do spoločnosti a zároveň sa uplatniť na otvorenom trhu práce. Klienti nadobudli základné zručnosti pri hľadaní práce (telefonovanie, písanie životopisu, postup pri pracovnom pohovore), zároveň za pomoci individuálneho stretnutia so sociálnym pracovníkom sa snažili eliminovať možné konflikty v práci a riešiť problémové situácie nielen v zamestnaní ale aj pri ich socializácii do majoritnej spoločnosti.

Cieľom projektu bolo tiež vybudovanie know - how efektívnych postupov pre uplatnenie sa bezdomovcov na trhu práce.

Ďalšie informácie k projektu Krištof.

 

REALIZOVALI SME KOMPLEXNÝ PROJEKT ZAMESTNÁVANIA A UBYTOVANIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Išlo o nadstavbový program pre predajcov Nota bene, ktorý bol zameraný na zvýšenie šancí ľudí bez domova uplatniť sa na trhu práce a integrovať sa do spoločnosti. Niesol názov Krištof. Hlavným cieľom bolo vytvorenie komplexného resocializačného programu pre ľudí bez domova so zámerom zvýšiť ich šance uplatniť sa a udržať na trhu práce. Vychádzali sme z predpokladu, že bezdomovectvo postihuje človeka na viacerých úrovniach. Problémy, ktoré musí riešiť, sú rôzneho charakteru − od bytových, cez zdravotné, psychické, komunikačné, sociálne, až po pracovné. Ak sa neriešia súčasne, navzájom sa cyklia a udržiavajú.

Vydali sme o tom aj knihu.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics