Výsledky verejnej zbierky DMS 2019 - 2020

Realizácia verejnej zbierky formou darcovskej SMS v prospech o.z. Proti prúdu bola povolená MV SR a to formou darcovskej SMS v hodnote 2 eurá zasielanej na číslo 877.

SMS boli realizované prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk. Podiel prevádzaný na účet zbierky bol 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. 

Organizácia: Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)
Sídlo: Karpatská 10, 811 05 Bratislava
IČO: 360 68 781

  • Názov zbierky: Nota bene 2019
  • Číslo zbierky: č. 000-2019-008922
  • Účel zbierky: "Verejnoprospešný účel kultúrnych, spoločenských, motivačných a vzdelávacích aktivít pre ľudí bez domova
  • Čas konania zbierky: 1.3.2019 do 28.2.2020
  • Čistý výnos zbierky: 142,08 Eur
  • Náklady zbierky: 0 Eur
  • Použité v roku 2019: 88,32 Eur
  • Použité v roku 2020: 53,76 Eur

Prehľad aktivít v roku 2019 financovaných z čistého výnosu zbierku, spolu v sume 88,32 Eur

Program NOTA BENE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie polygrafickách nákladov spojených s integračného projektu pouličného časopisu Nota bene:

  • polygrafické náklady na tlač časopisu Nota bene 10/2019 (sume 88,32 EUR)

Prehľad aktivít v roku 2020 financovaných z čistého výnosu zbierky, spolu v sume 53,76 Eur

Program NOTA BENE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s fungovaním integračného projektu pouličného časopisu Nota bene. Súčasťou integračného projektu a sociálnej práce je aj tzv. "kupónový obchod", vďaka ktorému majú klienti ako súčasť sociálneho poradenstva prístup k hygienickým či ochranným pomôckam, trvanlivým potravinám a pod.:

  • Kupónový obchod pre klientov (sume 53,76 EUR)

V Bratislave dňa 30.6.2020


Podporte Nota bene pravidelnou darcovskou sms

Pošlite na číslo 877 sms

s textom:

DMS START NOTABENE

Cena DMS stojí 2,- E mesačne.

Ďakujeme!

Zrušenie zasielana našej PRAVIDELNEJ DMS:

Odošlite SMS správu v tvare: DMS STOP NOTABENE alebo DMS STOP na telefónne číslo 877.

Deaktivácia služby je zadarmo.


Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 Eur. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NOTA BENE (DMS medzera NOTA BENE) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete nawww.donorsforum.sk Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zbierka je povolená MV SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk


História verejných zbierok realizovaných združenim Proti prúdu a povolených MV SR:

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics