Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Zamestnávanie

Zdostupňujeme zamestnávania pre ľudí bez domova na otvorenom pracovnom trhu.
Ľudia bez domova majú veľmi málo možností zabezpečiť si príjem vlastnou a dôstojnou aktivitou. Aj preto sme v roku 2001 sme na Slovensko priniesli projekt pouličného časopisu Nota bene, modelu, ktorý funguje v 35 krajinách sveta (100 časopisov v 25 jazykoch). Pouličné časopisy dávajú ľuďom bez domova do rúk kvalitné médium, ktoré je samo o sebe kampaňou v téme bezdomovectva a ktorého systém predaja umožňuje ľuďom v núdzi okamžitý zárobok aj bez občianskeho preukazu, so záznamom v trestnom registri či zdravotným znevýhodením atď..

Dlhodobo si v Proti prúdu uvedomujeme, že trh práce a legislatívne nastavenie na Slovensku neumožňuje ľuďom bez domova sa do práce zapojiť, ako by chceli a mohli. Patria k znevýhodneným skupinám, ktorých už len priamo fakt, že bývanie nemajú, ich vylučuje z trhu práce. V programe Advokácia sa podarilo v roku 2018 v rámci pracovných skupín vytvorených na pripomienkovanie zmien zákona presadiť do v zákona o službách zamestnanosti chýbajúce bývanie ako znevýhodennie.

Dlhodobo sa ľudia bez domovca potýkajú s bariérami, ktoré sa im bez pomoci iných a systémových zmien nedari prekonať. Ide napr. o dlhy a exekúcie najmä na zdravotnom poistení a nedostatočná a nízka ochrana príjmu, zlý zdravotný stav, kedy vládzu pracovať 4 hodiny a nie 8.

V rokoch 2015 - 2019 sme realizovali projekt priameho zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova - projekt Nosiči batožín. Zamestnávanie na trvalý pracovný pomer a 4 hodinový úväzok s finančnými príspevkami, tz.v matchingom na odllženie. Pozitívne výsledky projektu (13 zamestnaných a 15000 eur splatených dlhov) sme využívali v programe ADVOKÁCIA na presadzovanie napr. zmien v oblasti osobného bankrotu  ale tiež sa nám ozývajú zamestnávatelia, ktorí uverili, že je možné ˇludí bez domova zamestnať.

Preto sme od roku 2019 zintenzívnili spoluprácu so zamestnávateľmi, vyčlenili sme z našich radov sociálneho pracovníka / pracovného kouča, ktorý poskytuje podporu jednak predajcom Nota bene, ktorý sa zamestnajú priamo u nového zamestnávateľa ale aj zamestnávateľovi.


Charakteristika programu ZAMESTNÁVANIE v OZ Proti prúdu:
  • dlhoročne pomenúvame bariéry, ktoré bránia ľuďom bez domova zamestnať sa a aktivitami v programe ADVOKÁCIA sa ich snažíme odstrániť (legislatívne zmeny - napr. úspešná zmena podmienok osobného bankrotu v roku 2017, iniciovanie vzniku i samotná účasť v expertnej pracovnej skupine na príprave návrhu Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva)
  • 4,5 roka sme priamo zamestnávali ľudí bez domova na trvalé pracovné úväzky a pomáhali im oddlžiť sa v projekte Nosiči batožín (2014-2019)
  • vyhľadávame prosociálnych zamestnávateľov a sociálny pracovník / pracovný kouč poskytuje podporu aj zamestnávateľovi s cieľom udržania práce pre prijatého predajcu / predajkyne Nota bene (napr. eliminovanie konfliktov so zamestnávateľom, riešenie prípadných absencií, výplaty v hotovosti atď..)
  • finančne príspievame ľuďom bez domova napr. na nájomné v prvý mesiac pre udržanie si práce (pomôžte nám budovať dostatočný finančný fond na pomahatjelahke.sk)
  • predajcom Nota bene poskytuje sociálny pracovník / pracovný kouč intenzívnu podporu aj priamo v zamestnaní, ak je to možné a predajca i zamestnávateľ s tým súhlasia (po nástupe do zamestnania predajca potrebuje podporu napr. pri ochrane mzdy pri zastavení účtu v banke atď..)


kontakt: Mgr. Matej Čajkovič, matej.cajkovic(zavinac)notabene.sk, +421 911 209 559

V roku 2019 v Proti prúdu realizujeme aktivity v 4 programoch združenia:
program ADVOKÁCIA 
| program BÝVANIE 
program NOTA BENE 
| program ZAMESTNÁVANIE

Začiatok stránky